Cevaplar

2012-11-29T20:33:45+02:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm noktalarını araştırabilecek,
• fonksiyonun grafiğinin çiziminde türev kavramının nasıl kullanabileceğini öğrenecek,
• ekstremum problemlerinin çözümüne dair örneklerle tanışacaksınız.
İçindekiler
• Giriş 251
• Fonksiyonun Artan, Azalan Olduğu Aralıklar ve
Ekstremum Noktaları 251
• Konvekslik, Konkavlık ve Grafik Çizimi 259
• Ekstremum Problemleri 273
• Değerlendirme Soruları 276

0