Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-29T20:37:47+02:00

ntürdiyot, yaraların mikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu tentür.

Tentürdiyot, deride mevcut bakterilerin %99.88'ni azaltır. Derinin dezenfeksiyonundan sonra yaklaşık 4 saat 40 dakika süre ile asepsisini sağlar. Gram-negatif bakteriler ile kontamine olmuş ellere uygulandığında, kısa sürede dezenfeksiyon sağlanır. Iyot %2, Sodyum iyodür %2,5 içerir. Çözücü olarak saf etil alkol kullanılır.

0
2012-11-29T20:38:24+02:00

Tentürdiyot, yaraların mikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaralarınmikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu tentür.

Tentürdiyot, deride mevcut bakterilerin %99.88'ni azaltır. Derinin dezenfeksiyonundan sonra yaklaşık 4 saat 40 dakika süre ile asepsisini sağlar. Gram-negatif bakteriler ile kontamine olmuş ellere uygulandığında, kısa sürede dezenfeksiyon sağlanır. Iyot %2, Sodyum iyodür %2,5 içerir. Çözücü olarak saf etil alkol kullanılır.

Cildin yara dezenfeksiyonunda ve tedavisinde, ameliyat sahasının hazırlanmasında,jinekolojik muayene ve doğum sırasında, ürolojide, mesane yıkanmasında, genel cerrahideintraoperatif periton yıkanmasında, biyopsi, punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde, yara tedavisinde, mukozadezenfeksiyonunda, ağızdaki aft tedavisinde, yanık tedavisinde, pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlarda, superenfekte dermatozlarda, göğüs ve kalp cerrahisinde mediastinid tedavisinde, ortopedide osteomyelit lokal enfeksiyonun tedavisinde ve fistüllerde,alçı yerinin hazırlanmasında ve cerrahi el dezenfeksiyonunda kullanılır. Tentürdiyot aşırı tahriş edici bir madde olduğu için günümüzde artık kullanılmamaktadır (örneğin ilk yardım çantalarından kaldırılmışlardır). Onun yerine etkili, daha az tahriş edici ve dokulara daha az zarar veren "Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­n iyot" isimli madde kullanılmaktadır.1 1 1