Cevaplar

2012-11-29T20:45:02+02:00

öyün adı ile ilgili anlatılan rivayet : "Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bu bölgedeki süvari birliğinin komutanının adı "Miro veya Mira" imiş. Çalışkan, gayretli süvariyi atlarına iyi bakan birisiymiş. Süvariyi alay komutanı bu gösterdiği başarıdan dolayı mükâfatlandırmak istemiş. Bu bölgeye birlik komutanının adını vermiş. Halk dilinde günümüze kadar "İmrahor-Mirahor" olarak gelmiş. Bu anlatılan rivayeti yaptığımız araştırmalarda yazılı belgelerde doğrulamaktadır. Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe Ansitlopedik Lûgat'ta; "mîrâhûr" un karşılığı şöyle açık lanmaktadır: İmrahor, sarayın ahır müdürü, (mîr-iâhûr'dan bozma) Köy bir dere kenarında hafif engebeli yerde kurulmuştur.

Yukarıdaki rivayet köyde konuşulmakla birlikte Mirahor 95 Adlı kitabada aynı şekilde geçmiştir. 1881 yılı kassam defterinde Mirahur olarak geçmektedir. Mirahur'luk kurumu ve faaliyet gösterdiği bir çok coğrafi yere isim kaynağı olduğu dikate alındığında, yukarıdaki rivayet anlamını yitirmektedir.

Mirahor, İmrahor, İmirhor, Emir-i ahur adı üzerine

Has ahırın en büyük amiri buna "Büyük imrahor" veya "Emir-i ahur-i evvel" de denir. Kendisinden sonra gelen amire ise "Küçük imrahor" veya "Emir-i ahur-ı sani" denirdi. Büyük imrahor, özengi veya rikab ağalarındandı Istabl-ı amire mensuplarının amiri olduğu gibi has ahıra ait çayır ve korulardan da sorumluydu yardımcısı küçük imrahor, arabacıların idaresiyle ve içoğlanlarına verilecek atlarla meşgul olurdu. Bu bilgilerle birlikte Mirahor'un çayırlarının bu kurum tarafından kullanıldığı ve kurumun adıyla anılır olduğu görülmektedir.

Mirahor ya da İmrahor adlı köyler; İmrahor / Korkuteli / Antalya, İmrahor / Gaziosmanpaşa / istanbul, İmrahor / Ulukışla / Niğde, Mirahor/ Mut / Mersin. Ayrıca İmrahor adını taşıyan Ankara, Çankırı. İstanbul'da mahalleleri sayabiliriz.

 
0
2012-11-29T20:45:05+02:00

Köy adını zamanında kurulu askeri birlik olan Miralay dan almıştır. Köyde kurulu 5 Mahalle vardır.Bunlar 1.İbrahimçelebi Adını Osmanlı Hanedanından almıştır. 2.Seyisoğlu 3.Toygıran 4.Çömez 5.Mirahor dur.Bu mahallelerin 3tanesinde Diyanet Kadrolu Cami vardır.Bunlardan 2si münhal 1inde ise RECEP ÇELEBİ İmam Hatip olarak görev yapmaktadır. Köyde 5 adet Traktörle Tarım yapılmaktadır.İbrahimçelebi Toygıran Seyisoğlu Mahallelerinde İçme suyu şebekesi vardır.

0