Cevaplar

2012-11-29T21:27:42+02:00

Kimyafizik ve matematikte Boltzmann dağılımı, bir sistemin durum dağılımı için belli bir dağılım fonksiyonu ya da olasılık ölçümünü ifade etmektedir.

0
En İyi Cevap!
2012-11-29T21:27:48+02:00

Maxwell-Boltzmann dağılımı fizik ve kimya uygulamalarında kullanılan bir olasılık dağılımıdır. En yaygın uygulamaları istatiksel mekanik alanında görülür. Dağılım, parçacıkların, momentum ve kinetik enerjisi değiştiren ancak parçacık hızı, kütlesi ve ortam sıcaklığının bir fonksiyonu olan moleküllerarası uyarılma durumlarını değiştirmeyen çok küçük elastik çarpışmalar dışında, serbestçe hareket ettikleri gaz ortamlarında parçacık hızını tanımlar.

1 5 1