Cevaplar

2012-11-29T21:30:28+02:00

http://englishpage.blogcu.com/hucre-bilesikler-vitamin-ve-mineraller-ile-ilgili-test-sorular/6136134

buraya bakabilirsin :)

0
2012-11-29T21:35:21+02:00

Minerallerle İlgili Test Soruları
Minerallerle İlgili Test Soruları hücre - bileşikler - mineraller - vitaminler - biyoloji test soruları - biyoloji testi soru ve cevapları 
S-1) Bir DNA molekülünde bir zincirdeki nükleotid dizilişi T-T-C-G-A-T-C olduğuna göre diğer zincirdeki nükleotit dizilişi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır? 


A) A-A-G-C-A-A-G 


B) A-A-C-G-T-T-G 


C) A-A-G-C-T-A-G 


D) T-T-C-G-A-T-C 


S-2)İnsanda cinsiyet oluşumunu X ve Y kromozomları belirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A)XX taşıyan zigot dişiyi oluşturur. 


B)XY taşıyan zigot erkeği oluşturur 


C)Renk körlüğü sadece dişilerde görülür. 


D)Y kromozomu mutasyona uğrarsa hastalık erkeklerde görülür 


S-3)Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ortak özelliği değildir? 


A)Tümünün seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir 


B) Metallerle birleşince H2 gazı verirler 


C) Tüm asitlerin yapısında H vardır. 


D) Kırmızı turnusolu maviye çevirirler 


S-4) Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir? 


A)H2 B)NO2 C)H2O D)NH3 


S-5) Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir? 


A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ 


S-6) Aşağıdakilerden hangisi organik bileşik değildir? 


A) Yağ B) Su C) Vitamin D) Protein 


S-7) Bitkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek ihtiyaç duyduğunda kullanabilmek için depolar. Kimyasal enerjinin depolanabilmesi için yapılan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Fosfat B)ADP D) Glikoz D)ATP 


S-8) I.Solunum II.Fotosentez III.Fermantasyon 


Yukarıdaki olayların hangilerinde oksijen kullanılmaz? 


A)Yalnız I B) II ve III C) I-II D) Yalnız III 


S-9)E vitamini aşağıdaki besinlerden hangisinde bulunur? 


A)Karaciğer B)Yumurta C)Süt D)Balık 


S-10) 


I. K maddesi ele kayganlık veriyor 


II.L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı açığa çıkarıyor 


III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor 


Buna göre K,L,M sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 


A) baz asit tuz B) tuz baz asit C) asit baz tuz D) baz tuz asit 


CEVAPLAR: 


1-C 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-D 8-B 9-D 10-A alıntı....

0