Cevaplar

2016-10-25T17:17:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1) Felsefe'nin iddiası sorulara cevap bulabilmek değildir. Felsefe "varılacak noktaya ulaşmak için değil, o noktaya giderken sürecin kendisi" içindir. Yani felsefi teoriler aslında insanları bir cevap bulmaya yöneltmez. Bu sebeple pek çok konu üzerine söylenmiş farklı farklı sözler vardır. Bir filozof bilginin sadece akıl yoluyla ulaşılabileceğini söylerken bir başka filozon sadece deney yoluyla ulaşılabileceğini söyleyebilir. Ve filozofların verdiği hiçbir cevap kesin doğru değildir. Sürekli olarak üzerine farklı sözler söylenebilir, reddedilebilir, farklı teoriler kullanılabilir. Felsefe için kesin doğru yoktur. Bu durum felsefenin refleksif olmasıdır.Felsefe kümülatiftir ve filozoflar kendinden önce gelen diğer filozofların felsefelerinden yola çıkarak kendileri apayrı teoriler geliştirebilirler.

2) Formel bilim mantık ve matematiktir. Formel bilimlerin gerçekliği kanıtlamak gibi bir niyeti yoktur. Teoriden yola çıkarlar. Tümevarım yöntemini kullanır. Teoride olan sistem gerçekliği kavrarken kullanılabilir (kimya ve fizikte matematiğin kullanılması gibi) fakat matematik için gerçekliği varolması gerekmez. Örneğin, 2 kavramını gerçek yaşamda gösteremeyiz. 2 sayısı asında zihnimizde varolan bir kavramdır. Gerçek dünyada iki tane elma gördüğümüzde 2 sayısını elmaları kavrarken kullanırız. Ancak 2+2=4 diyebilmek için iki adet elmanın varolmasına gerek yoktur. Ama elmalar varolurken bir sayı atfetmek zorundayız, başka bir deyişle elmayı algılarken sayılardan bağımsız algılayamayız. (en az 1 adet elma olması gerekmesi)

3. 2+2=4 denklemi gerçek değildir, doğrudur. Elimde iki adet elma varolması gerçekliktir. Ben sana "elimde iki elma var" dersem doğru bilgi vermiş olurum. Yalan söylüyorsam yanlış bilgi vermiş olurum. Elimde elma olmaması da "gerçek değil"dir.

4.Sokrates öncesinde septikler doğru bilginin mümkün olmadığını, insanın kesin olarak hiçbir şeyin doğruluğundan emin olamayacağını, bu yüzden her şeye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini öne sürer. Bir diğer adıyla septisizm "şüphecilik"tir. Şüpheciliği bir yöntem olarak kullanıp akıl yoluyla doğru bilgiye ulaşılabileceğini söyleyen ilk ve tek filozof Descartes'dır. (bkz: Meditasyonlar)
1 5 1