Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak …………………… haline getirilir. ………………., temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir. Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok ……………………… yönüyle etkiler. Sunumu yapacak kişinin sunumdan önce……………………….. yapması gerekir.

1

Cevaplar

2012-11-29T22:19:45+02:00

konu denir/2 /purova yapmalı

0