Cevaplar

2012-11-29T22:29:13+02:00

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri  dönüştürülebilir atık malzemelerin  çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine  kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.
Konu başlıkları

1 Geri dönüşebilen  maddeler 2 Geri dönüşüm sembolleri ve  kodları 3 Geri dönüştürme  metotları 4  Yasal mevzuat 4.1 Yasalar 4.2 Yönetmelik ve tüzükler 4.3 Konu ile ilgili sivil toplum  örgütleri ve kuruluşlar 5 Dış bağlantılar

Geri dönüşebilen maddeler

Cam Kağıt Alüminyum Plastik Piller Motor yağı Akümülatörler Beton Organik atıklar Elektronik atıklar

Geri dönüşüm sembolleri ve kodları
Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve kodları aşağıda verilmiştir. Bu  semboller uluslararası olarak kullanılır.

1 5 1
2012-11-29T22:35:57+02:00

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri  dönüştürülebilir atık malzemelerin  çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine  kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.
Konu başlıkları

1 Geri dönüşebilen  maddeler 2 Geri dönüşüm sembolleri ve  kodları 3 Geri dönüştürme  metotları 4  Yasal mevzuat 4.1 Yasalar 4.2 Yönetmelik ve tüzükler 4.3 Konu ile ilgili sivil toplum  örgütleri ve kuruluşlar 5 Dış bağlantılar

Geri dönüşebilen maddeler

Cam Kağıt Alüminyum Plastik Piller Motor yağı Akümülatörler Beton Organik atıklar Elektronik atıklar

Geri dönüşüm sembolleri ve kodları 
Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve kodları aşağıda verilmiştir. Bu  semboller uluslararası olarak kullanılır.

1 5 1