Cevaplar

2012-11-29T22:44:04+02:00

gazel: Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi:

nizam:düzen

hissiyet:

ecel:a. Hayatın sonu, ölüm zamanı

hayır: İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım

şer:Kötülük, fenalık

rızık:Yiyecek, içecek şey, azık:

müsibet:. Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey.

sorumluluk:Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet

0