Cevaplar

2012-11-29T22:52:25+02:00


Ancak hem X hem de Y kuramının yaklaşımlarının tam olarak doğru olduğunu ileri sürmek zordur Buradan hareketle, yani X ve Y kuramlarının yetersizliklerinden hareketle, Z olarak adlandırılan bir başka kuram daha ortaya atılmıştır Z kuramının geliştirilmesinde büyük ölçüde William Quchi, Locke, Fromm, Drucker ve Reddin gibi düşünürlerin yaklaşımları temel alınmıştır

a İnsan ne kalıplanmış ne de özerk bir kişiliğe sahiptir Ancak insanın düşünme, karar verme ve azmetme gibi yetenekleri vardır

b İnsan doğuştan ne iyi ne de kötüdür; hem iyi olmaya hem de kötü olmaya yatkın olabilir

c İnsan davranışının kökeni tam olarak ne biyolojik özelliklere ne de hümanist yaklaşımlara dayalıdır İnsan genellikle bulunduğu konuma göre hareket eder

d İnsanın güdülenmesi zorlama veya kendi isteği ile değil, mantıksal nedenlere dayalı olarak oluşur

e Önemli olan gruba ait olmak ya da bireyin kendisi değil etkileşimdir

f Sonuç olarak insan, iyimser ya da kötümser bir açıdan değil tarafsız olarak ele alınmalıdır
 


not: alıntıdır

1 4 1
2012-11-29T22:52:27+02:00
Z Kuralı Nedir


Ancak hem X hem de Y kuramının yaklaşımlarının tam olarak doğru olduğunu ileri sürmek zordur Buradan hareketle, yani X ve Y kuramlarının yetersizliklerinden hareketle, Z olarak adlandırılan bir başka kuram daha ortaya atılmıştır Z kuramının geliştirilmesinde büyük ölçüde William Quchi, Locke, Fromm, Drucker ve Reddin gibi düşünürlerin yaklaşımları temel alınmıştır

a İnsan ne kalıplanmış ne de özerk bir kişiliğe sahiptir Ancak insanın düşünme, karar verme ve azmetme gibi yetenekleri vardır

b İnsan doğuştan ne iyi ne de kötüdür; hem iyi olmaya hem de kötü olmaya yatkın olabilir

c İnsan davranışının kökeni tam olarak ne biyolojik özelliklere ne de hümanist yaklaşımlara dayalıdır İnsan genellikle bulunduğu konuma göre hareket eder

d İnsanın güdülenmesi zorlama veya kendi isteği ile değil, mantıksal nedenlere dayalı olarak oluşur

e Önemli olan gruba ait olmak ya da bireyin kendisi değil etkileşimdir

f Sonuç olarak insan, iyimser ya da kötümser bir açıdan değil tarafsız olarak ele alınmalıdır


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/95597-geometri-z-kurali-nedir.html#ixzz2DeBHqasB
0