1.Saglıklı birey kavramından ne anlıyorsunuz?

2.Saglıklı toplum kavramından ne anlıyorsunuz?

3.Sağlımızı etkileyen etmenler nelerdir? örnekler veriniz.

4.tedavi hizmetlerinde basamaklara uymak neden önemlidir?

5.Çevre ile insan sağlığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

6.rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve eden verilir?

7.Ülkemizde çözümlenmesi gereken temel sağlık sorunları nelerdir?

8.Bebek ölüm hızı nasıl hesaplanır?

kısa cevaplar olsun.

2

Cevaplar

2012-11-30T10:38:40+02:00

Sağlıklı birey kavramından ne anlıyorsunuz
Sağlıklı birey “Ruh ve Beden” bütünlüğünü dengeleyebilen ve topluma yansıtabilen bireydir.

Bireyin sağlığının geniş kapsamlı olarak toplumu ilgilendiren yönü, “Akıl Sağlığı”dır. Akıl sağlığının toplumsal yansımaları bir dizi özellikle gözlenebilir:
İnsanlara umut veren yaratıcılık niteliklerini harekete geçiren ve zenginleştiren bir hayal dünyasına sahip olmak.

 

Sağlımızı etkileyen etmenler nelerdir? örnekler veriniz.

 

İnsan sağlığı çevre ile genetik örüntüsü arasındaki etkileşimin bir ürünüdür. Kişi birçok çevresel sorundan etkilenmektedir. Bu etkilenme doğumdan ölüme kadar çok değişik boyutlarda olmaktadır. Çevrenin boyutları sınırsızdır. İnsan üzerinde etkili olan, insana ulaşan tüm çevresel etmenleri kapsamaktadır. Çevresel etkenler giderek halk sağlığında daha büyük önem kazanmaktadır. Bu ağırlık bir yandan yeni çevresel etkenlerin etkili olmaya başlamasına bir yandan da diğer halk sağlığı sorunlarının kontrol edilmeye başlamasına bağlıdır. İnsanın dışındaki her şey çevrenin öğesidir. Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Çevreyi doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırabiliriz. Çevrede sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen önemli etkenler bulunmaktadır. Aynı zamanda çevre, bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Bu sistemin en temel öğeleri su, yiyecek ve barınaktır. Sağlık açısından baktığımızda çevre üç ana grupta incelenir:

1. Fizik çevre
2. Biyolojik çevre
3. Sosyokültürel çevre
Hastalık nedenleri ise bünyesel ve çevresel nedenler olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Tedavi Hizmetlerinde Basamaklara Uymak Neden Önemlidir?

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri, Basamak Sağlık Hizmetleri
Tedavi; hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi işlemlerin tümüdür İlaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları bu gruba girer Bunlar:

 


Çevre ile insan sagliği arasinda nasil bir ilşki vardir?

Sağlık ise insanın hastalık dışında her yönden tam bir iyilik halidir
Şu bir gerçektir ki, çevrede insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir çok faktör vardır
çevre her yönden önemli bir faktördür Çünkü canlılar çevrenin içinde yaşamaktadır rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve eden verilir?

 Bazı hastalıklar tamamen düzeltilememktedir. hastalık yüzünden ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişiler olabilir. bu kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin arttırılması, onlara yeni beceriler kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için rehabilitasyon çalışmaları yapılır.


Ülkemizde çözümlenmesi gereken temel saglik sorunlari nelerdir ?
1. Tüm dünyanın sorunu, yüksek tansiyon!
Kardiyovasküler hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri, hipertansiyon. Hipertansiyonun toplumdaki görülme sıklığı ise oldukça yüksek. Öyle ki hipertansiyon, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor ve ölümlerin yüzde 50’sinden sorumlu tutuluyor. Toplumun beşte birinde hipertansiyon sorunu bulunuyor.


Bebek ölüm hızı nedir?

Herhangi bir toplumda bir yıl içerisinde doğarken ölen bebeklerin ve bir yaşını tamamlamadan ölen bebeklerin sayısının yine aynı toplum içerisinde canlı doğan ve bir yaşını ölmeden tamamlayan bebeklerin sayısına oranının 1000 ile çarpımına dedir.Yazının Devamı: http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/bebek-olum-hizi-nasil-hesaplanir.html#ixzz2Dh2yfrx7 
Anasayfa: RenkliWEB

 

 

 

 

0
2012-11-30T11:08:16+02:00

Sağlıklı birey “Ruh ve Beden” bütünlüğünü dengeleyebilen ve topluma yansıtabilen bireydir.

Bireyin sağlığının geniş kapsamlı olarak toplumu ilgilendiren yönü, “Akıl Sağlığı”dır. Akıl sağlığının toplumsal yansımaları bir dizi özellikle gözlenebilir:
İnsanlara umut veren yaratıcılık niteliklerini harekete geçiren ve zenginleştiren bir hayal dünyasına sahip olmak.

 

Sağlımızı etkileyen etmenler nelerdir? örnekler veriniz.

 

İnsan sağlığı çevre ile genetik örüntüsü arasındaki etkileşimin bir ürünüdür. Kişi birçok çevresel sorundan etkilenmektedir. Bu etkilenme doğumdan ölüme kadar çok değişik boyutlarda olmaktadır. Çevrenin boyutları sınırsızdır. İnsan üzerinde etkili olan, insana ulaşan tüm çevresel etmenleri kapsamaktadır. Çevresel etkenler giderek halk sağlığında daha büyük önem kazanmaktadır. Bu ağırlık bir yandan yeni çevresel etkenlerin etkili olmaya başlamasına bir yandan da diğer halk sağlığı sorunlarının kontrol edilmeye başlamasına bağlıdır. İnsanın dışındaki her şey çevrenin öğesidir. Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Çevreyi doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırabiliriz. Çevrede sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen önemli etkenler bulunmaktadır. Aynı zamanda çevre, bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Bu sistemin en temel öğeleri su, yiyecek ve barınaktır. Sağlık açısından baktığımızda çevre üç ana grupta incelenir:

1. Fizik çevre
2. Biyolojik çevre
3. Sosyokültürel çevre
Hastalık nedenleri ise bünyesel ve çevresel nedenler olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Tedavi Hizmetlerinde Basamaklara Uymak Neden Önemlidir?

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri, Basamak Sağlık Hizmetleri
Tedavi; hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi işlemlerin tümüdür İlaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları bu gruba girer Bunlar:

 


Çevre ile insan sagliği arasinda nasil bir ilşki vardir?

Sağlık ise insanın hastalık dışında her yönden tam bir iyilik halidir
Şu bir gerçektir ki, çevrede insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir çok faktör vardır
çevre her yönden önemli bir faktördür Çünkü canlılar çevrenin içinde yaşamaktadır rehabilitasyon hizmetleri hangi durumlarda ve eden verilir?

 Bazı hastalıklar tamamen düzeltilememktedir. hastalık yüzünden ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişiler olabilir. bu kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin arttırılması, onlara yeni beceriler kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için rehabilitasyon çalışmaları yapılır.


Ülkemizde çözümlenmesi gereken temel saglik sorunlari nelerdir ?
1. Tüm dünyanın sorunu, yüksek tansiyon!
Kardiyovasküler hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri, hipertansiyon. Hipertansiyonun toplumdaki görülme sıklığı ise oldukça yüksek. Öyle ki hipertansiyon, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor ve ölümlerin yüzde 50’sinden sorumlu tutuluyor. Toplumun beşte birinde hipertansiyon sorunu bulunuyor.


Bebek ölüm hızı nedir?

Herhangi bir toplumda bir yıl içerisinde doğarken ölen bebeklerin ve bir yaşını tamamlamadan ölen bebeklerin sayısının yine aynı toplum içerisinde canlı doğan ve bir yaşını ölmeden tamamlayan bebeklerin sayısına oranının 1000 ile çarpımına dedir.

0