1) Kimya endüstrisinde kütle ve enerji denkliklerinin kullanım nedenlerini ve önemlerini örnekler ile açıklayınız.

2) Evsel amaçlı su arıtım sistemlerinde aktif karbon, reçine ve UV lambasının kullanım amaçlarını açıklayınız.

3) Doğada gerçekleşen azot döngüsünü bir şema üzerinde göstererek önemini anlatınız.

4) Azot gazının ve sıvı azotun özelliklerini ve kullanım yerlerini örnekler ile açıklayınız.

YARDIM EDEN ARKADAŞALRA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

1

Cevaplar

2012-11-30T12:17:36+02:00

 

 

Azot Döngüsü

Bitkiler aminoasit protein sentezleyebilmek için azota ihtiyaç duyarlar. Ama hiçbir bitki havanın serbest azotunu alamaz. Kökleriyle suda çözünmüş olarak alabilirler. Hayvanlar ise yedikleri bitki ve canlılardan alırlar.

Atmosfer azotu azot bağlayıcı bakteriler tarafından ve şimşek yıldırım ve yağmurların etkisiyle toprağa bağlanır . Havadaki azot gazının toprağa bağlanmasına fiksasyon denir. Toprağa bağlanan azot tuzlarının bir bölümü denitrifikasyon bakterileri (Güherçile bozan) tarafından azot gazına dönüştürülür. Böylece havadaki azot sabit kalır. Topraktaki azotun bir bölümünü bitkiler tarafından alınıp aminoasit organik baz gibi azotlu bileşiklere dönüştürülür. Bu azotlu bileşikleri bitki yiyen hayvanlara geçer. Azotlu bileşikler bitki hayvan artık ve ölüleri olarak toprağa karışır. Bitki hayvan artıklarıyla ölülerindeki azotlu organik bileşikler üre ve ürik asit ayrıştırıcılar tarafından parçalanınca NH3 ve H2S oluşur. Aminoasitlerin saprofitler tarafından oksijensiz yıkımına pütrifikasyon denir. Ayrıştırıcıların oluşturduğu NH3 gazı kemosentez yapan nitrit bakterileri tarafından kimyasal enerji eldesinde kullanılınca nitrit asit (HNO2) meydana gelir. Nitrit asit bir başka kemosentetik bakteri olan nitrat bakterisi tarafından enerji eldesinde kullanılınca nitrat asit (HNO3) oluşur. Böylece azot dolanımını tamamlamış olur.

0