Cevaplar

2012-12-01T19:14:37+02:00

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASI KONU BAŞLIKLARI
1-Her insan değerlidir.

Toplumda her olayın başlangıcı insanın varlığı ile başlamaktadır. Insanın varlığının korunması için özel ve genel kuralların belirlenmesi, paylaşılması, korunması, evrensel hale getirilmesi tüm bilim dallarının konusudur. Bu denli değerli varlık olan insan nın değerini anlayabilmemiz için önce insanların birbiri ile eşitlendiği değerleri bilmeliyiz..

2-Demokrasi kültürü.

Insanın yaratmış olduğu kültürlerin başında demokrasi gelir. Kültürün kökeni insan olduğuna göre demokrasi insanların artık bir yaşam biçimidir. 21 y.y. da bu yaşam biçimi devamlı değişerek kendini geliştirecektir. Değişimi yaşarken kazanımları korumak, geleceğe taşımak için iş bölümü ve işbirliği şarttır. Toplumun bir ferdi olarak üzerimize düşen görevlerde rol alma zorunluluğumuz vardır. Demokrasi, istediklerini değil, ortak istekleri yapma becerisini gösterebilmektir.

3- Hak ve özgürlüklerimiz.

Yaşadığımız toplumu seçtiğimiz kişiler eliyle yönetiyoruz. Burada seçme ve seçilme hakkı tüm bireyler için geçerlidir. Gelişmiş ve güvenli bir yönetim oluşturmak toplum bireylerinin haklarına sahip çıkması ile doğru orantılıdır. Bize ait olan kazanımlara sahip çıkarsak, başkaları bizim hakkımızı kullanamaz. Hakkımızı birey olarak değil, daima örgütlü güç olarak savunacağız.

4- Görev ve Sorumluluklarımız

Toplum bireylerinin özgürlükten, barıştan ve hoş görüden yana olması özlenen bir toplum modelidir. Gelişmiş demokrasilerde bu ideale yakın topluluklar bulmak mümkündür. Insanlık tarihine baktığımızda bu ideale ulaşmak için mücadele verenlere demokrasi kahramanları denilmektedir. Toplumun tüm bireyleri birer demokrasi kahramanı olamaz ama üzerlerine düşen görevleri yerine getirirlerse hedeflenen toplum yapısına daha kolay ulaşırlar..

0