Cevaplar

2012-11-30T13:25:37+02:00
SAYILAR NEDİR?

Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.Pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur.
Artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,...), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,...) ve sıfırında dahil olduğu Z sembolü ile gösterilen
sayılardır(....-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...)
Tam sayılar denince sayının önünde artı
yada eksi işareti varmı diye bakacaz. Artı işareti yoksada artıdır.

Bugün Manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2)
Denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75)
THY uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200)
Ali'nin karı 15 ytl (+15)
Ayşe'nin zararı 20 ytl (-20)

sayıyla artı tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret artıdır(+) Eksi tam sayıyla eksi tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret eksidir(-)

Zıt işaretli tam sayılar toplanırken birbirinden sayının önüne konur. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı artıdır zıt işaretli tamsayıların çarpımı eksidir.

0
En İyi Cevap!
2012-11-30T13:27:51+02:00
7. Sınıf Tam Sayılar Tam Sayılar Konu Anlatımı

Sayma sayılar N+ = {1,2,3,…}

Doğal sayılar N = {0,1,2,….}

Tam sayılar Z = {…-2,-1,0,1,2…}

Sıfırın işareti yoktur N+ =Z+ N+ Ì Ì Z En büyük pozitif tam sayı +1′dir.

 

Örnek : – 7 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır.

Çözüm : (+5)-(-7)=12, 12-1=11 tam sayı vardır.

Bir Sayının Mutlak Değeri

Sayı doğrusunda bir sayının sıfıra olan uzaklığına, sayının mutlak değeri denir. “||” işareti ile gösterilir.

|-4| = 4 |-2| = 2
|4| = 4 |2| = 2
|0| = 0

Mutlak değerin sonucu en az sıfırdır.

Alıştırmalar

|a| = 7 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin kümelesini bulunuz. |b| = 4 olduğuna göre, b nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. |c| = 4 ve |d| = 5 olduğuna göre, c+d toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulunuz.

 

Bir Sayılarda Sıralama

 

Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür.

 

…-5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 …

-3 < 0,
9 < 14,
-7 < -5,
0 < 2,

 

Alıştırmalar

-9, 6, 3, 0, -12, 8 tam sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. -25, 34, 47, -13, 0 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 11, -11, 35, -35, 50, -50 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. |44|, |-22|, |15|, |-67| sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. |-14|, -39, 6, 13 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. -3, 0, |+8|, 4, |-9| sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aşağıdaki tam sayılar arasına <,>,= işaretlerinden uygun olanı yerleştiriniz.  |-7| … |-9|  |14| … |-2|

 

1 5 1