Cevaplar

2012-11-30T13:47:08+02:00
Ünsüz Yumuşaması Bülent Sakça tarafından yazıldı.   1 2 3 4 5 (635 votes, average 4.22 out of 5) Salı, 07 Temmuz 2009 17:15   Tags: Ses Olayları Ünsüz Yumuşaması  
p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

p, ç, t, k     ›     b, c, d, g-ğ
 SERT             YUMUŞAK

dolap – ın      →   dolabın
    SERT             YUMUŞAK
                p   ›  b
        ünsüz yumuşaması

ilaç – ım     →   ilacım
 SERT              YUMUŞAK
              ç   ›  c
        ünsüz yumuşaması

kanat – ı     →   kanadı
    SERT            YUMUŞAK
              t   ›  d
        ünsüz yumuşaması

gözlük – üm   →   gözlüğüm
      SERT             YUMUŞAK
                  k   ›  ğ
         ünsüz yumuşaması

ahenk – i     →   ahengi
     SERT           YUMUŞAK
               k   ›  g
        ünsüz yumuşaması


* Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

gel – ecek – iz     →   geleceğiz
           SERT              YUMUŞAK
                       k   ›  ğ
               ünsüz yumuşaması


NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

hukuk – un    →    hukukun
saç – ım       →    saçım
devlet – in     →    devletin
çöp – ü        →    çöpüDevamı: http://www.yenimakale.com/unsuz-yumusamasi.html#ixzz2DhoVaiTN

1 5 1
2012-11-30T13:49:52+02:00

Ünsüz Yumuşaması Bülent Sakça tarafından yazıldı.   1 2 3 4 5 (635 votes, average 4.22 out of 5) Salı, 07 Temmuz 2009 17:15   Tags: Ses Olayları Ünsüz Yumuşaması  
p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

1 4 1