Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-30T13:52:35+03:00

kaçıncı sınıff acaba ? D: : D :

2 5 2
2012-09-30T13:52:49+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Sayfa 24.

1. Şiirlerinde ev, aile, çevre, aşk, bunalım, hastalık, yalnızlık ve ölüm temalarını işlemiştir. Eski ve yeni kelimeleri şiirinde ustaca kaynaştırır. Şiirleri dışında, nesirlerini topladığı “Bile/Yazdı” adlı eseri vardır. Almanca’dan çeviriler yapan Necatigil, radyo oyunları da yazmıştır. Yine Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Batı kültürünün yansımaları bu şairimizde de görünür.


2.  Burada da bireysellik hakimdir. Şair dünyayı ve hayatı bireysel pencereden bakarak yorumlamaktadır.


Sayfa 25.

Türk Edebiyatının Dönemleri:
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı:

Sav

Sagu 
Destan

Koşuk


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı:

Gazel

Kaside
Mesnevi
Rubai
Mersiye
Tuyuğ
Müstezat
Koşma

Semai
Türkü
Varsağı
Destan
Mâni
Ninni
Halk Hikâyesi


Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı:
Serbest Müstezat

Hikâye

Roman

Serbest Şiir

0