Cevaplar

2012-09-30T13:55:29+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1- Ordu ve maliyede, Duraklama dönemi ile birlikte başlayan bozulmanın devam etmesi.
2- Osmanlı toprak sisteminin bozulması sonucunda, birçok çiftçinin topraksız kalarak celali olması.
3- Eğitim ve öğretim kurumlarının çağın gereklerine ayak uyduramaması.
4- Kaybedilen topraklan geri almak amacıyla açılan savaşların başarısızlıkla sonuçlanması.
5- Avrupa’da bilim, teknik, ticaret, askerlik ve sanat alanlarında meydana gelen ilerlemelerin takip edilmemesi.
6- Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik fikrinin Osmanlı Devleti içinde bulunan çeşitli milletleri etkilemesi.
7- Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı devamlı olumsuz bir tutum içinde bulunmaları ve Hristiyan Osmanh tebaasını devlete karşı kışkırtmaları.


Alıntı 

1 5 1
2012-09-30T13:55:36+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin başlıca sebepleri şunlardır:
1- Ordu ve maliyede, Duraklama dönemi ile birlikte başlayan bozulmanın devam etmesi.
2- Osmanlı toprak sisteminin bozulması sonucunda, birçok çiftçinin topraksız kalarak celali olması.
3- Eğitim ve öğretim kurumlarının çağın gereklerine ayak uyduramaması.
4- Kaybedilen topraklan geri almak amacıyla açılan savaşların başarısızlıkla sonuçlanması.
5- Avrupa’da bilim, teknik, ticaret, askerlik ve sanat alanlarında meydana gelen ilerlemelerin takip edilmemesi.
6- Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik fikrinin Osmanlı Devleti içinde bulunan çeşitli milletleri etkilemesi.
7- Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı devamlı olumsuz bir tutum içinde bulunmaları ve Hristiyan Osmanh tebaasını devlete karşı kışkırtmaları.

http://www.turkvedunyatarihi.com/kategorisiz/osmanli-devletinde-gerilemenin-sebepleri.html

1 5 1