Cevaplar

2012-11-30T17:46:16+02:00

hücre insanın en küçük yapı taşı

 

2 4 2
2012-11-30T17:48:58+02:00
hücrenin temel kısımları görevleri

271583Hücrenin Temel Kısımlarının Yapısı ve GörevleriBiçim ve görev farklılıklarına rağmen tüm hücrelerde üç temel yapı vardır.

HÜCRE = Hücre Zarı 
Sitoplazma 
Çekirdek Bu üç temel yapının görevi hücrenin;

Büyümesini,Gelişmesini ve çoğalmasını sağlamaktır.

HÜCRE ZARI 

Hücreyi çepe çevre sararak şekil kazandırır.
Hücre sitoplazmasının dağılmasını önler.
Canlı,esnek ve saydamdır.
Protein ve yağ moleküllerinden meydana gelmiştir.
Hem hayvan hemde bitki hücresinde bulunur.
Seçici geçirgendir.Kendisine gerekli olan maddelerin (besin,oksijen) girişine atık maddelerin (karbon dioksit vb.) çıkısına izin verir.

SİTOPLAZMA 

Sitoplazma;
Canlı,
Renksiz,
Yarı saydam,
Yarı geçirgen,
Kolloit (suda çözülmeyen zarlardan geçemeyen) bir sıvıdır.
Çekirdek ile hücre zarı arasını doldurur.
Hücre çoğalması (üremesi) dışındaki bütün canlılık olayları sitoplazmada gerceklesir.
Sitoplazmanın ağırlığının %80-%95 ini su oluşturur.
Suyun;
Çözücü,
Taşıyıcı,
Kimyasal olayları hızlandırıcı etkisi vardır.

ÇEKİRDEK

Genel olarak her hücrede bir çekirdek bulunur.Birden fazla çekirdeği olan hücreler olduğu gibi çekirdeği olmayan hücrelerde vardır (insan kanındaki alyuvarlar,bakteriler,ve mavi algler)

Hücre çekirdeği:
Hücrenin kalıtsal materyalini taşır.
Hücredeki yaşamsal olayların yönetim merkezidir.
Hücre bölünmesini yönetir.
Çekirdeği çıkartılan hücreler bir süre sonra ölür.
2 4 2