Cevaplar

2012-11-30T17:59:38+02:00
POSITIVE (OLUMLU) NEGATIVE (OLUMSUZ) QUESTION (SORU) I have got a car. I haven’t got a car. Have I got a car? You have got a car. You haven’t got a car. Have you got a car? He has got a car. He hasn’t got a car. Has he got a car? She has got a car. She hasn’t got a car. Has she got a car? It has got a car. It hasn’t got a car. Has it got a car? We have got a car. We haven’t got a car. Have we got a car? They have got a car. They haven’t got a car. Have they got a car?

● DİKKAT!

- I have got a car. (Bir arabam var.)

Türkçe’ye çevirirken genelde "Bir arabaya sahibim" şeklinde çevirmeyiz. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizceyi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir.

"Benim iki kızkardeşim var" cümlesini İngilizce’ye çevirmek isteyen bir kişi, "var" kelimesine aldanarak "there is/are" kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. O yüzden cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır.

- She has got two sisters. (Onun iki kızkardeşi var veya o iki kızkardeşe sahiptir)
- We have got many pens. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz)

► Have/has got veya sadece have/has

Sahip olmak kavramı İngilizce’de iki değişik şekilde ifade edilebilir. Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. Özellikle İngiltere’de kullanılan İngilizce’de "have/has got" daha sık kullanılır.

- I have got a sister. (Bir kızkardeşim var.)
- I have a sister. (Bir kızkardeşim var.)

Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir. Aşağıda iki farklı şekilde kurulmuş cümlelerin olumsuz ve soru yapılış şekillerini inceleyiniz.

(+) I have got a book.
(-) I haven’t got a book.
(?) Have I got a book?

(+) I have a book.
(-) I don’t have a book.
(?) Do I have a book?

Yanlış Kullanımlar

İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur. Yani soru ne şekilde sorulduysa, cevabın da aynı şekilde verilmesi gerekir.

A: Have you got a pencil?
B: No, I haven’t. (doğru)
     No, I don’t. (yanlış)

A: Do you have any money?
B: No, I don’t. (doğru)
     No, I haven’t. (yanlış)

► Deyimsel Kullanımlar 

Have ve has in deyim gibi değişik şekillerde kullanılış biçimleri vardır. Bu kullanış biçiminde sahip olmak anlamı yoktur ve kesinlikle have got / has got kalıbıyla kullanılamaz.

- I usually have breakfast at seven. (Genellikle saat yedide kahvaltı ederim.)

- He is having a bath now. (Şimdi banyo yapıyor.)

- You’ll have trouble with that boy. (Şu çocukla başın derde girecek.)

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-30T19:19:12+02:00

have got sahip olma bir şeye sahip olmak cümleyle şöyle;

 

I have got cat.

Sahip Olma= Benim Kedim Var Benim Yani Have Got Bir Örnek Daha Yapalım.

 

I have got my friend.

Sahip Olma= Benim arkadaşım var.Yani Have Got

 

Has Got Başkasının Sahip Olduğu Kelime Türüdür Örneklerle Açıklayalm.

 

She Has Got Pencil.

O Kızın Kalemi Var Yani Has Got 

 

Not: She Kendimiz İçin Kullanmayız Başka Kişiler İçin Kullanırız.

 

Bir Örnek Daha Yapalım Has Got İle

 

He Has Got Ball.

O Erkeğin Topu Var.Yani Has Got.

 

Uyarı: He Kelimesini Kendimiz İçin Kullanmayız.

 

Umarım En Kapsamlı Şekilde Anlatmışımdır.

 

 

0