1) 7 sayısının 70'den küçük tüm doğal sayı katlarını yazınız.


2) (bir beşgen şekli vermiş) beşgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. şeklin çevresinin uzunluğu 3'e tam bölündüğüne göre bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)25 B)36 C)70 D)74


3) aşağıfaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) bütün asal sayılar tekdir

B) 6 sayısının bölenleri aynı zamanda 6'nın katlarınında bölenleridir.

C) 12 ile 27 sayıları aralarında asaldır.


4) oya ve kaya bugün kütüphanede karşılaştılar. oya 8 günde bir, kaya ise 12 günde bir kütüphaneye gittiğine göre önümüzdeki 16 hafta içinde kaç defa daha karşılaşırlar?


5)12 ve18 metrelik parçalara tam olarak bölüne bilen bir ipin uzunluğu en az kaç metredir?


6)üç basamaklı 70a sayısının 4 ile bölünebilmesi için a yerine yazılabilecek rakamları bulunuz?


7)bölünebilme kuralların sağladığı kolaylıklar nelerdir? açıklayınız.


8)bir sayının asal olup olmadığını anlamak için kullandığımız yöntemi ve asal sayıların diğer sayılardan farkını açıklayınız?


9)ayşe toplarını 3'erli, 4'erli,6'şarlı ayarsa her defasında 2 top artıyor. ayşe'nin en az kaç topu vardır?


10)boyutları 20cm, 40cm ve 60cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun içerisi, boş yeri kalmayacak şekilde en büyük boyutlu küplerle doldurulmak isteniyor.bu şekilde kutuya kaç küp yerleştirilebilir?


11)bir sayının çarpanlardan ikisi 8 ve 10 ise bu sayı en az kaç olabilir?

12)bir merdivenin basamakları ikişerli, üçerli ve beşerli sayıldığında her seferinde bir basamak eksik kalıyor. bu merdiven en az kaç basamaktır.


13)metin 6 kg çileği 2/3kg'lık paketlere ayırırsa kaç paket çileği olacağını bulunuz.


14)aşağıda verilen problemi çözebilmek için gerek duyulan veri nedir?

"yiğit okul ihtiyaçları için parasının 1/2'si ile kitap, kalan paranın 1/4'üne defter, geri kalan parasıyla da boya kalemleri aldı. yiğit boya kalemleri için kaç lira harçamıştır?"


2

Cevaplar

2012-11-30T18:18:43+02:00

1- 7,14,21,28,35,42,49,56,63,70

0
2012-11-30T18:54:47+02:00

Anne ve baba olmak en önemli görevdir, vazifedir. Bu vazifenin ihmali çocukların dünyasının ihmalidir. Anne babaların çocuk yetiştirmeye önem vermesi gerekirken, çocuklarında kendilerini yetiştiren anne ve babalara karşı sevgi ve saygıda kusur etmemeleri gerekir. Özellikle de çocukların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir:
— Anne ve babanın sözlerini dinlemek.
— Onların emir ve isteklerini hemen yerine getirmek.
— Onlar geldiğinde saygı bağlamında ayağa kalkmak.
— Onlarla konuşurken, sohbet ederken ses tonuna dikkat edip onların sesinden yüksek bir ses tonuyla konuşmamak.
— Onlara hitap ederken sevgiyle ve saygıyla hitap etmek.
— Herhangi bir girişimde onların fikir ve düşüncelerine başvurmak, onların gönüllerini kazanmak.
— Onların yüzlerine karşı yüzünü ekşitmeyip, güler yüzlü ve tatlı sözle davranıp gönüllerini almak.
— Onların hayır dualarını almak...

0