Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-30T18:17:49+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

İşte size birkaç örnek: 

-vekiller heyeti>bakanlar kurulu>kabine 
-mebus>milletvekili>parlamenter 
-matbuat>basın-yayın>media 
-muhaberat>iletişim>komünikasyon 
-içtimai>toplumsal>sosyal 
-kanuni>hukuki>yasal>legal 
-meclis>parlamento 
-mesele>sorun>problem 
-usul>yöntem>metot 
-asgari>en az>minimum 
-azami>en çok>maksimum 
-faaliyet>etkinlik>aktivite 
-karmaşa>kaos 
-müdür>yönetmen>direktör 
-teşkilat>örgüt>organizasyon 

1 5 1