Cevaplar

2012-11-30T18:42:37+02:00

arım: İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4’ü geçimini tarımla sağlamaktadır.

Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları: 

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. 

Buna göre ülkemiz arazisinin % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak, % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz alanlar,çıplak kayalıklar gibi) dır. 

Not: Tarımdaki makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.

Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları: 

1. Marmara Bölgesi: %30 

2. İç Anadolu Bölgesi: %27 

3. Ege Bölgesi: %24 

4. G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20 

5. Akdeniz Bölgesi: %18 

6. Karadeniz Bölgesi: %16 

7. Doğu Anadolu Bölgesi: %10 


2 4 2
2012-11-30T18:42:38+02:00
TARIM

İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak, % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi) dır.
Not: Tarımdaki makinalaşmanın etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.
Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları
1. Marmara Bölgesi: %30 
2. İç Anadolu Bölgesi: %27 
3. Ege Bölgesi: %24 
4. G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20 
5. Akdeniz Bölgesi: %18 
6. Karadeniz Bölgesi: %16 
7. Doğu Anadolu Bölgesi: %10 

Kaynak: Türkiye'de Tarım http://www.webhatti.com/cografya/573494-turkiyede-tarim.html#ixzz2Dj0ti6ig 
whkaynak

2 4 2