Cevaplar

2012-09-30T14:02:07+03:00

DOĞAL SİSTEMLER   Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir. Hidrosfer(Su Küre):   Ç evremizde a karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında   da su bulunmaktadır. Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.Atmosfer(Hava Küre):   Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.   Biyosfer(Canlılar Küresi):   Çevremizdebitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsur larının hepsi birlikte doğal sistemleri   oluş tururlar

0
2012-09-30T14:05:27+03:00

4 doğal sistem vardır.

 

1-) ATMOSFER ( HAVAKÜRE ) : Yeryüzünü çepe çevre saran ve çeşitli gazlardan oluşan sistemdir. Atmosfer iklim olaylarının meydana geldiği ve canlı yaşamının sürmesinde önemlidir.

 

2-) LİTOSFER ( TAŞKÜRE ) : Yer kabuğunda canlıların yaşamını sürdürdüğü alandır.

 

3-) HİDROSFER ( SUKÜRE ) : Yeryüzünde ki su kaynaklarının tamamı su küreyi oluşturur.

 

4-) BİYOSFER ( CANLILARKÜRESİ ) : Btki ve hayvanların yaşam alanını oluşturur. Biyosfer : hava küre, su küre ve taş küre içerisinde yer alır.

0