Cevaplar

2012-11-30T19:11:41+02:00

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 

İngilizce Comparative sıfatlar (adjectives), insanları ya da nesneleri, başka insanlarla ya da nesnelerle kıyaslamak için kullanılır:

 

Ankara is bigger than İstanbul.

Ankara, İstanbul'dan büyüktür.

Bu cümlede görüldüğü gibi, Ankara ve İstanbul birbiriyle kıyaslanmaktadır. Sıfat,comparative - karşılaştırma formunda kullanılmıştır ve sıfattan hemen sonrathan getirilmiştir. Than burada cümleye -den, -dan anlamını verir.

John is a more careful driver than Robin

John, Robin'den daha dikkatli bir sürücüdür.

Bu cümlede görüldüğü gibi, ingilizce comparative sıfat yapısı yazısında anlatığımız gibi, sıfat çok heceli ve karşılaştırma bildirdiğinden başına more geldi.

0