Cevaplar

2012-11-30T20:02:41+02:00

İlk olarak çocuklara dünyanın bir çekim kuvveti olduğundan ve üzerinde bulunan herşeyi canlı ve cansız kendine doğru çektiğinden bahsederek başlarız. “Mesela biz, yani insanlar… Hadi bakalım zıplayalım. (zıplarlar) Gördüğünüz gibi uzaya doğru uçmadık tekrar yere düştük. Çünkü dünya bizi kendine doğru çekiyor. Aynı şekilde eşyalarda öyle. Şimdi şu masadan bazı eşyaları aşağıya doğru itelim” der ve bir tane ayakkabı kutusu çıkarır. Çocuklara sırayla bu kutuyu yavaşça masadan aşağıya doğru itmelerini ister. Resimdede gördüğünüz gibi tam orta noktadan (ağırlık noktası) biraz daha itildiğinde kutu yere düşer.

0
2012-11-30T20:59:40+02:00

alıntı::

Yerçekimi Kuvveti Etkisinin Gözlenmesi Deneyi

DENEYİN AMACI: Yerin bir çekim kuvveti olduğunu görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Elimizde bulunan bir elmayı serbest bıraktığımızda neden yere doğru düşer?
2-Dünyamız bütün cisimleri niçin yerin merkezine doğru çeker? Araştırınız.

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1-döküm ayak
3-bağlama parçası
5-ip
7-yalıtkan saplı çubuk
2-statif çubuk
4-çengelli ağırlık
6-kibrit

DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayın.
2-Çengelli ağırlığı ip ile yalıtkan saplı çubuğa asınız.
3-İpin gergin ve aşağıya doğru düşey oluşuna dikkat edin.
4-İpi kibrit ile yakınız. Çengelli ağırlığın neden yere düştüğünü tartışınız.

DENEYİN SONUCU:
Yerçekimi kuvveti bütün cisimleri yerin merkezine doğru çeker.

TEORİK BİLGİ:
Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim Yer’ e düştüğüne göre, Yer’ in bu cisme bir kuvvet uygulaması gerekir. Bu kuvvete “yerçekimi kuvveti” denir. Bir cismin ağırlığı , o cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir (G = mg ) . O halde ağırlık da bir kuvvettir.
Dünya ile dünyada bulunan cisimler birbirlerine çekim kuvveti uygular. Ancak dünyanın kütlesi, cisminkine göre çok büyük olduğundan, dünya bu çekimden etkilenmez. Dünyanın çekim alanı enlemlere göre değişir. Bu yüzden herhangi bir cismin ağırlığı, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artar.
Yerçekimi kuvvetinin doğrultusu düşey, yönü Yer’in merkezine doğrudur. İngiliz bilgini “Isaac Newton “ bir gün elma ağacının altında otururken bir elmanın yere düştüğünü görür. Bu olay daha sonra kendi adıyla anılan “Newton Genel Çekim kanununu” bulmasına ışık tutmuştur.
Bu kanuna göre;” bütün kütleler birbirini çeker. Bu çekme kuvveti cisimlerin kütle büyüklüklerine ve aralarındaki uzaklığa bağlıdır.”
Örneğin yer elmayı çeker, elma da yeri çeker. Ancak yerin kütlesi elmanın kütlesinden büyük olduğu için, elmaya uyguladığı çekim kuvveti de o kadar büyüktür. Bu nedenle elma yere doğru düşer.

1 5 1