Cevaplar

2012-11-30T20:20:39+02:00

ASIL BULAŞIR?
Tetanos enfeksiyonu bakteri ya da spor­larının deri ya da mukoza sıyrıkların­dan girmesi sonucunda ortaya çıkar.Toprak, dışkı ya da başka atıklarla kirlenmiş sivri cisimlerin ya da kıymık­ların yol açtığı yaralanmalar özellikle tehlikelidir. Eski zamanlarda savaş ya­raları, başıboş hayvanların ısırıkları ve tarımsal etkinlik sırasında oluşan yara­lar, tetanos açısından tipik sayılırken günümüzde bunlara trafik ve sanayi ka­zalarına bağlı yaralan da eklemek gere­kir.Yaranın tetanos enfeksiyonu açısın­dan tehlikeli olup olmadığını belirle­mek için kesm ölçütler yoktur. Birçok insanda hastalık önemsiz sanılan ve normalde tetanos tehlikesi göstermeyen hafif bir yaralanma sonrasında gelişir. Bazı olgularda hastalık etkeninin vücu­da girdiği sıyrık belli bile değildir.Dokulara ulaşan tetanos basili spor­ları uzun süre etkinlik göstermeden can­lı kalabilir (gizli dönem). Her üç olgu­dan birinde hastalık, yara iyileşip nedbe dokusu oluştuktan sonra ortaya çıkar. Mikrop ise yaranın bulunduğu yerde ka­lır ve hiçbir zaman vücudun öbür bölge­lerine ulaşamaz. Spor yeniden etkinle-şip çoğalabilen basil biçimini aldığında zehir üretmeye başlar. Kan yoluyla hız­la bütün dokulara yayılan zehir özellik­le omurilik ve beyindeki sinir merkezle­rini etkiler.

0
2012-11-30T22:58:37+02:00

Tetanos enfeksiyonu bakteri ya da spor­larının deri ya da mukoza sıyrıkların­dan girmesi sonucunda ortaya çıkar.Toprak, dışkı ya da başka atıklarla kirlenmiş sivri cisimlerin ya da kıymık­ların yol açtığı yaralanmalar özellikle tehlikelidir. Eski zamanlarda savaş ya­raları, başıboş hayvanların ısırıkları ve tarımsal etkinlik sırasında oluşan yara­lar, tetanos açısından tipik sayılırken günümüzde bunlara trafik ve sanayi ka­zalarına bağlı yaralan da eklemek gere­kir.Yaranın tetanos enfeksiyonu açısın­dan tehlikeli olup olmadığını belirle­mek için kesm ölçütler yoktur. Birçok insanda hastalık önemsiz sanılan ve normalde tetanos tehlikesi göstermeyen hafif bir yaralanma sonrasında gelişir.

0