Cevaplar

2012-09-30T14:14:05+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Psikolojinin amaçları  İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. ( Örneğin: Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki.,Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. gibi. İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır. İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek ( öngörü, tahmin ) ister.

Alıntıdır 

1 5 1
2012-09-30T14:14:23+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Psikoloji" sözcüğü ruh anlamına gelen "Psykhe" ve bilgi anlamına gelen "logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Türkçeye "Ruhbilimi" olarak çevrilebilir. Ancak buradaki "ruh" kavramı, bedenden bağımsız ayrı bir varlığa sahip güç anlamında değildir. Bu anlamda ruh, dinlerin ve felsefenin konusu olabilir. Psikolojide ruh, beyinin bedene canlılık veren ve yaşama gereksinimlerini karşılamaya yönelik işlevlerinin bir ürünüdür.Psikolojinin en genel anlamda tanımı şöyle yapılabilir:Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.Bu tanımda geçen davranış ve bilim sözcüklerinin açıklanması, psikolojinin içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.Davranış, organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı yaptığı gözlenebilir tepkilerdir. Psikoloji objektif, deneye dayalı bir bilimdir. Bu nedenle konusu olan insanı incelerken, objektif (nesnel) bilgilere ulaşabilmesi, davranışlarını incelemekle mümkündür.Bilim, sistemli bilgiler bütünüdür. Psikoloji konusu olan insanı incelerken, kullandığı yöntem ve ulaştığı bulgular bilimsel niteliğe sahip olmalıdır. Gözlem ve deneye dayanmayan, kanıtlanamayan subjektif (öznel) yargılar bilimsel değer taşımaz.Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin temel nedeni, hayvanları inceleyerek insana ilişkin çıkarımlara ulaşabilmektir.


1 5 1