Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-01T08:51:30+02:00

Uzun, "Nutuk"ta en çok kullanılan kavramların, 'millet, devlet, milli, vatan, Anadolu, memleket, istiklal, ordu, vahdet (birlik), tesanüt (dayanışma), yekvücut, meşru, hukuk' kavramları olduğunu bulguluyor. 
Bu kelimeler, temel değerleri yansıtıyor tabii. 
Ve Gazi'nin olaylar ve kişiler hakkındaki değerlendirmeleri... Kitaptaki 15 numaralı tabloya göre, Atatürk "Nutuk"ta ve ekindeki belgelerde İstanbul yanlıları ile iç isyanların ileri gelenleri hakkında 191 defa 'hain, alçak, mecnun, habis, erbab-ı fesat, haysiyetsiz, serseri, zavallı' terimlerini kullanıyor. 
Hakan Uzun'un, "Nutuk"un 1927'de okunan ana kısmı ile, üçüncü cilt olarak yayınlanan "Belgeler" kısmını ayrı ayrı içerik analizine tabi tutması, bize, değişen tarihi şartlara göre Atatürk'ün söyleminin nasıl değiştiğini gösteriyor; en tipik örnek ise Vahdettin. 
"Nutuk"un 22 Ağustos 1919 ile 19 Kasım 1922 arasıdaki olaylara ilişkin "Belgeler" bölümü, çok büyük ölçüde Milli Mücadele dönemine aittir, pek azı saltanatın kaydırılmasıyla ilgilidir.. 
Hakan Uzun'ın 'niceliksel' araştırmasına göre, "Nutuk"un bu "Belgeler" bölümünde en çok övgüyle bahsedilen kişi Vahdettin'dir! Mustafa Kemal Paşa bu belgelerde 31 defa Vahdettin'den 'Şanlı Padişahımız, Yüce Efendimiz, Ebedi Sadakat ve Hürmetle bağlı olduğumuz Yüce Tacidar' gibi terimlerle söz ediyor.. Çünkü Milli Mücadele sırasında Sultan ve Halife'yi kurtarmak sloganı kullanılıyordu. 
Ama "Nutuk"un Atatürk'ün 1927'de okuduğu ana metnine geldiğimizde 
Vahdettin hakkında 48 defa 'hain, alçak, mütereddi, adi mahluk' gibi nitelemeler yapıyor. 
Zaman farkı 
Uzun, "Nutuk"ta dış politikaya çok az temas edildiğini, esas ağırlığın iç politikaya verildiğini belirtiyor. Çünkü "Nutuk", aynı zamanda, Atatürk'ün muhaliflerine karşı yürüttüğü ağır bir polemiktir, kendi kadrosunun siyaseten güçlendirilmesidir. 
İsmet Paşa hakkında "Nutuk"ta hiçbir eleştiri yok; "Belgeler" kısmında 8 defa, ana metinde 19 defa İsmet Paşa'dan övgüyle söz ediyor. "Belgeler"de adı övgüyle geçen Karabekir Paşa ve Rauf Bey, ana metinde sert eleştirilere uğruyorlar. 
1920-1922 dönemine ait belgelerde 63 defa İslami terimler, dua niteliğinde sözler, ayetler geçiyor*. 1927'deki "Nutuk"ta dini terim hiç yok; çünkü Türkiye artık laiktir.

 

0