Cevaplar

2012-12-01T11:32:20+02:00
Güzel Sivas'ımız Tarihin ilk çağlarından buyana medeniyetlerin filizlendiği bir yerleşim alanı olmuş ve tarih içerisinde her dönemde müstesna bir önem arz etmiştir. Bu geçmişinden dolayı bugün adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Anadolu da hüküm sürmüş her medeniyetin izlerini ve nişanelerini bulmak mümkündür. Anadolu Selçuklularına bir dönem başkanlık yapan Sivas'ımız Danişmentler'in de başkenti olmuş, Osmanlı imparatorluğunun en büyük eyalet merkezlerinden biridir.


Sivas, tarihinin çeşitli dönemlerinde muhtelif devletlere başkentlik yapmış olması, en önemli ticari ve kültürel hüviyete sahipliği ile her dönemde yapılan sayısız eserlerle doludur. Selçuklular döneminde kültürel hayatın canlılığı nedeniyle medreseler, camiler, türbeler; Osmanlıların son dönemlerinde ticari hayatın hareketliliğinden dolayı han, kervansaray, imaretler ve bayındırlık hizmetlerinin yoğunluğu ile dikkat çekicidir.

Read more: http://www.sivaskulturu.com/sivas/sivas-tarihi-eserleri/oku/24#ixzz2Dn73pVzs          bu siteye gir fazlasını ören 

1 5 1
2012-12-01T11:48:32+02:00

camiileriUlu Câmi
Meydan Câmii
Kale Câmii 
Aliağa Câmii
İmâret Câmii (Dâr-ür-Reha)
Kale Câmii (Divriği)
Tonus Câmii ve halıları
Merkez Câmii
Ulu Câmi ve Dârüşşifâsı 
Çifte Minâreli Medrese (Darü’l-Hadis)
Gök Medrese
Büruciye Medresesi
İzzeddîn Keykavus Şifâhânesi (Şifâhiye Medresesi)


Türbeler

Şemseddîn Sivâsî Türbesi
Güdük Minâre (Dabak Tekkesi)
Ahi Emin Ahmed Türbesi
Sitte Melik Türbesi
Kâdı Burhâneddîn Türbesi
Çobanbaba (Şeyh Çoban) Türbesi
Şehid Abdülvehhab Gâzi Türbesi
Taşhan
Behrampaşa Hanı
Eğriköprü
Sivas Kales

Aşağı Kale ve Yukarı Kale
Divriği Kalesi
EskiEserler Müzesi


Mesire yerleri

Gökpınar Gölü
Hafik Göller
Eğriçimen
Sızır Çağlayanı
Tödürge Gölü
Koyunkaya Mesiresi
Karaçayır


İçme ve kaplıcalar

Balıklı Çermik
Akçaağıl Kaplıcası 
Sıcak Çermik
Soğuk Çermik
Ortabucak Çermiği

1 3 1