Cevaplar

2012-12-01T12:23:28+02:00

ne dediği,ni anlamadım ki :D

0
2012-12-01T12:23:41+02:00

I don't know Ahmet. I never heard of him. --> Ahmet'i tanımıyorum. Onu hiç duymadım.

I never forget a face. --> Bir yüzü asla unutmam.

Ayşe will never forgive Fatma for that. --> Ayşe bunun için Fatma'yı asla affetmeyecek.

There will never be another Charlie Chaplin. --> Asla başka bir Charlie Chaplin olmayacak.

It's never too late to apologize. --> Özür dilemek için asla geç değil.

Never before I had so much money. --> Önceden asla bu kadar çok param olmadı.

Ali is always so. Never mind him! --> Ali daima böyledir. Ona aldıma!

We should never have done that. --> Asla bunu yapmamalıydık.

You must never forget that. --> Bunu asla unutmamalısın.

It would never have occurred to me. --> Bu asla benim başıma gelmemeliydi.

Never add water to this product. --> Bu ürüne asla su eklemeyin.

Mehmet and Ahmet are never going to know truth. --> Mehmet ve Ahmet asla gerçeği bilmeyecekler.

We never see each other anyway. --> Birbirimizi asla hiçbir şekilde görmeyiz.

0