Cevaplar

2012-12-01T12:57:00+02:00
Elementler, atom adı verilen küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynı, diğer elementlerin atomlarından farklıdır. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.
0
2012-12-01T12:58:35+02:00
Dalton Atom Teorisi Nedir?

19. yüzyılda John Dalton'un Royal Enstitüsü'nde yayınladığı teori. MÖ 400-500 yıllarında ilk kez Yunan filozofları Leucippus ve Demokrit, atom kavramını ortaya atmıştır. Filozoflara göre bu kavram sadece bir düşünceden ibarettir. John Dalton ise, sabit oranlar yasasını ve kütlelerin korunumu kullanarak atom teorisini geliştirmiştir.

Dalton teorisinin temelinde şu fikirler yer almaktadır:

. Atomlar içi boş kürelerdir.

. Bütün maddeler atomlardan oluşurlar.

. Bir elementteki bütün atomlar birbirinin aynıdır.

. Atomların yeniden düzenlenmesi ile kimyasal reaksiyon dediğimiz durum meydana gelir.

. Atomlar bölünemez ve yok edilemezler.

. Bileşikler, birleşen elementlerin atomlarından oluşur.

. Farklı elementlerin tamamen farklı atomları vardır.0