Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-11T18:39:09+02:00
                    Bilimsel Bilginin Oluşumu
Bilgi üretme yöntemlerini doğru kullandığımız zaman doğru bilgilere ulaşacağımız açıktır. Ama bu süreçlerin doğru işlediğini nasıl anlayacağız? Yüzyıllar süren bilgi üretme sürecinde, bilim, kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını ortaya koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma. Bizi doğru bilgiye ulaştıran bu dört niteliktir. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım.Çeşitlilik:Bilimsel çalışma hiç kimsenin iznine bağlı değildir, onun üzerinde tekel kurulamaz. Bilim herkese açıktır. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, bilimin konularına ve bilim yapacak olanlara sınır konulamaz.Süreklilik:Bilimsel bilgi üretme süreci durmaz. Devletler ve hattâ dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.Yenilik:Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bilgi havuzuna, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir.Ayıklanma:Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır, onun yerini varsa yenisi alır. Bu süreç Karl R. Popper'in yanlışlanma (falsification) sürecidir.

1 1 1
2013-12-11T18:39:16+02:00
Başka türden akıllı canlılar ile çok sık görüşme fırsatım olmadığımdan insanlara ait bilimin tarih boyunca nasıl ilerlediğini şu an kafamda dolaşmakta olan düşünceyi göstermesi baabında irdelemek isterim. bu iredelemeyi yaparken gökgürültüsünü tanrıların kavga etmesine yorma, faldan geleceğe ilişkin bilgi almaya çalışma gibi kerameti kendinden menkul düşünüşleri haliyle gözardı edeceğim.

- eldeki kavramlarla açıklanamayan, şimdiye dek yapılmış anlatılar ile uyuşmayan bir durum ile karşılaşılır. [dünyanın güneşin çervesinde döndüğü halde uzaklaşarak boş uzaya gitmemesi sorunumuz olsun.]

- problemi çözmeye, açıklanamayanı açıklamaya yönelik teoriler geliştirilir. [biri cisimlerin ruhu der, kimisi yaratıcının takdirine yorar, belki başka bir adam da kütlelerin birbirlerini çektiklerini bu yüzden dünyanın güneş çevresinde dolandığını ileri sürer]
1 1 1