Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-01T14:24:53+02:00

Yanma basit bir kimyasal olaydır. Tutuşma sıcaklığı oksijen ve yanıcı madde yeterli miktarda bir araya gelirse yanma olayı gerçekleşir.

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.

Erime, bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine denir. 

 Buharlaşma nedir kısaca Sıvı bir maddenin ısı olarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir.

Donma 


Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma, donmanın meydana geldiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir.

Bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hale dönüşmesidir

1 1 1