Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-30T14:30:12+03:00

olgu bana : yapılan yada olan iş vaka 

OLGU: Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler Örn
Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır
Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir

Kavram Testi: Eğer bir sözcük;
genel ve soyutsa,
bir veya iki sözcükle ifade ediliyorsa,
evrenselse,
bir zamana bağlı değilse,
ortak özelliklere sahip farklı özellikleri temsil ediyorsa kavramdır
Örn nüfus, enerji, değer, kültür, değişim, demokrasi, aile, güç, çevre, bağımsızlık vs

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-09-30T14:31:07+03:00

Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm*dengelim kavramlarını bilmek gerekir.

Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır

1 5 1