Cevaplar

2012-12-01T17:31:04+02:00

kaçıncı sınıf konu ne yaz cevaplayım

0
2012-12-01T17:31:49+02:00

1-BABA NERDE?

Matematiğe merakı olan arkadaşlar, lütfen aşağıdaki soruyu dikkatle inceleyiniz ve hemen cevaba bakmayınız. Aşağıdaki soru Barcelona Üniversitesi matematik profesörlerinden biri tarafından hazırlanmıştır. Bu sorunun çözümü vardır ve göründüğü kadar da zor değildir. Ayrıca herhangi bir kelime oyunu da içermemektedir.

Bir anne çocuğundan 21 yaş daha büyüktür. 6 yıl sonra çocuğun yaşı annesinin yaşının 1/5’i kadar olacaktır. Buna göre baba nerdedir?

2-BOZUK TARTI

Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. Gösterge ilki için 5 kg, ikincisi içinde 6 kg. ı gösteriyor. İki kutu birlikte tartıldığında ise ibre, 12 kg. a geliyor. Tartı aletinin yanlış tarttığını bildiğimize göre kutuların gerçek ağırlıkları nedir?

 3- VASİYET

Zengin bir köy ağası vefat eder. Vasiyeti açılır. Mallarının yarısını (1/2) büyük oğluna, dörtte birini ( 1/4) ortanca oğluna ve beşte birini (1/5) küçük oğluna bırakmıştır. Bütün mallar paylaşılır ancak ortada 19 tane at vardır. 19’ u ne ikiye,ne dörde ne de beşe bölmek mümkündür. Köyün en akıllı adamına gidip akıl danışırlar. Adam da onlara yardımcı olabileceğini söyler. Meseleyi nasıl hallederler?

 Cevap 1:

Çocuğun bu günkü yaşı= x

Annenin bu günkü yaşı= y

Buna göre bu gün:

Y = x+ 21

6 yıl sonra:

Y + 6 = 5 * ( x+ 6 )

İki bilinmeyenli iki denklemimizi yerine koyma metoduyla çözümlersek:

5 (x+6)= x+21+6

5x + 30 = x + 27

5x – x = 27 -30

4x = -3

X = - ¾

Çocuk bu gün -3/4 yaşındadır.

Bu da -9 aya karşılık gelmektedir.

Buna göre cevap baba anneyle aynı yataktadır.

 Cevap2:

Eğer tartı doğru tartıyor olsaydı iki kutunun toplam ağırlığının 11 kg. geliyor olması gerekiyordu. Dikkatli düşünüp mantık yürütecek olursak tartının 1 kg. eksik tarttığını görürüz. Buna göre kutuların gerçek ağırlıkları da 6 ve 7 kg. dır.

 Cevap 3:

Adam şöyle der:

-Benim de bir atım var. Alın bunu size veriyorum. Oldu mu 20 at? Yarısını sen al bakalım (10), dörtte birini de ortanca kardeşin alsın (5), beşte birini de en küçüğünüze verelim (4), ne yaptı? 10+5+4= 19 verin bakalım bizim şu geriye kalan düldülü…

0