Cevaplar

2012-12-01T17:36:19+02:00

Nüfus sayımı yapılmasının nedenleri :

a)      Ülkenin toplam nüfus sayısını öğrenmek

b)      Kişi başına düşen milli geliri tespit etmek

c)      Çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını tespit etmek

d)      Ülkedeki kadı-erkek nüfus dağılımını tespit etmek

e)      Potansiyel asker sayısını tespit etmek

f)        Nüfusun ülke içindeki dağılımını tespit etmek

g)      Nüfusun yaş guruplarına göre dağılımını tespit etmek

h)      Nüfusun eğitim durumunu tespit etmek

i)        Ekonomik yatırımları için veri tespit etmek

1 5 1
2012-12-01T17:36:34+02:00

yurdumuzun nüfusunu belirlemek amacı ile belli aralıklarla nüfus sayımları yapılmaktadır.Çünkü bir ülkeyi yaşatan, koruyan ve yücelten en önemli unsur, insandır.Ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde yalnız doğal zenginliklerin bulunması yeterli değildir.Bunları işletecek insanın varlığı da çok önemlidir.Ülkelerin askeri ve siyasi gücü de insan unsuruna bağlıdır.Bu bakımdan bir ülkede yaşayan insan sayısının bilinmesi gerekir.Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, yurdumuzda da belirli aralıklarla nüfus sayımlan yapılmaktadır.

1 1 1