Cevaplar

2012-12-01T17:48:07+02:00

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir.

 

2 4 2
2012-12-01T17:48:17+02:00

Günümüzde sosyal hayat, hızlı bozulma
ve dejenerasyonla devam ediyor. Her insan da
ister istemez bu arıza ve umumî kirlilikten etkileniyor.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin bile
maddîleşmesi, çıkarcılığın bu kadar öne çıkması, insanların dünya görüşünü, hayata bakışını da etkiliyor. Bu umumî kirlilikten teneffüs edenler, bu etkinin dışında kalamıyor.
Özellikle yeni nesilleri düştükleri ruh
sefaletinden kurtaracak, hayat felsefelerini olumlu yönde değiştirecek manevî liderler
gerekli. Onların ruh sarsıntılarını önleyecek,
kırılıp dökülmüş iç dünyalarını onaracak, onların önlerinde ışık, yollarında rehber olacak
ruh önderlerine ihtiyaç var.
İşte bu maneviyat dünyasının yıldızları,
Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre
dergimizin bu sayısının konusu oldu.
Yeni nesiller, bu yüce kametlerin ışığında yürürlerse onların manevî ikliminde huzur içinde yaşayabilirler. Onların fikirleri ışı-
ğında ruhî arızalarına çare bulabilirler. Hayatlarını mal, makam, şöhret peşinde anlamsız
kavgalarla heder etmezler. Halis sevginin, di-
ğergamlığın manevî hazzını tadabilirler. Kutsî
çağrıya kulak vererek ebedî dünyaya eli boş
gitmezler.
Fertlerdeki ruhî düzelme, toplumun dü-
zelmesi demektir. Toplumsal bozulmanın önlenmesi demektir. Gelişme, ilerleme, kalkınma, manevî dirilişle gerçekleşir. Bu da erenlerin rehberliğinde mümkün olacaktır. Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre, bu
manevî diriliş için yeni neslin örnek alması
gerektiği en önemli şahsiyetlerdendir.
Editör

2 2 2