Cevaplar

2012-12-01T18:57:20+02:00

FENİKE MEDENİYETİ Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir medeniyettir. 
* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar. 
* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular. 
NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur. 
* CAM'ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

MISIR MEDENİYETİ 
* Kuzey Afrika'da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir. 
* Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir. 
* Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES'ten itibaren merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar. 
* Mısır krallarına FİRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi. 
NOT: Mısır'daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya'da ise RAHİP KRAL anlayışının egemen oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya'da LAİK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır.
* Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için PİRAMİT'ler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABİRENT denilirdi. 
* MÖ. 525'te Persler, MÖ.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. 
NOT: Büyük İskender'in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir. 
* MÖ.1280'de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. 
* Kendilerine özgü HİYEROGLİF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır. 
* Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır. 
* Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir.(Mumyacılık) 
* Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin taşma sürelerini hesaplamışlardı. 
NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar Mısırdan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Milat takvimini oluşturdular. 
* Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.1) Çin medeniyeti Sarı Irmak boyundaki verimli toprak üzerine oluşmuştur. İlk çağın su boyu medeniyetlerinden birisidir. Çin medeniyetine en büyük katkıyı Türkler yapmıştır. 
2) Çinlilerde en çok gelişen sanat dalı mimaridir. Mimaride Budist tapınakları ünlüdür. Ayrıca dünyanın en ünlü vazoları Çin’de yapılmıştır.
3) Çin’de Konfiçyus, Lou-dzi ve Tao adlı düşünürlerin görüşleri ileride din haline gelmiştir. 
4) Çinin insanlığa medeniyet alanında yaptığı önemli katkılar şunlardır; 
a) Tarihte ilk defa barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmişler ve kullanılmışlardır. 
b) İlk defa ipek üretmişlerdir. Çin’den başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan ticaret yoluna ipek yolu denmiştir. İpek yolu doğu ve batı medeniyetlerini birbiriyle tanıştırmıştır.

Hint Medeniyeti :

        Hindistan zengin ve yaşamaya elverişli bir toprak olduğu için bir çok kavimin istilasına uğramıştır. Bugün Hindistan’da yüzden fazla dil konuşulmaktadır. Bu durum Hindistan’ın sürekli istilaya uğradığını ve milli birliğin oluşmadığını gösterir. Hint medeniyeti İndus ve Ganj nehirleri boyunca oluşmuştur. Hindistan dağlar tarafından birçok parçaya bölündüğü için kültürel ve siyasal birlik oluşmamıştır.

         M.Ö. 1200 yıllarında Hindistan’a gelen Ari’ ler burada halkı Kast denilen sınıflara ayırmıştır. Bir sınıftan diğerine geçmek yasaklanmıştır. Bu sebeple büyük devletler kurmamış ve milli birlik oluşturamamışlardır. Hindistan’da Brahmanizm denilen bir din hakim olmuştu. M.Ö. 6.yy.’da Buda’nın görüşleri din olarak benimsenmiştir. Buda’nın tüm insanları eşit görmesi Brahman denilen din adamlarının sert tepkisine yol açmıştır. Bu nedenle Buda dini Hindistan’da yeterince yayılmamıştır. Daha çok Çin’de yayılmıştır. 
UYARI:  Hindistan’dan Akdeniz’e uzanan ticaret yoluna baharat yolu denir. Bu yol üzerinden yapılan ticari faaliyetler Hintlileri Ortadoğu Medeniyetleriyle tanıştırmıştır. Hindistan’da dünyanın en katı Sınıf sistemi görülür. Bir sınıftan diğerine geçiş yasaktır. Gaznelilerin Hindistan’da İslamiyet’i yaymaları kast sistemini zayıflatmıştır. devamını mesaj attım

 

2 5 2
2012-12-01T20:38:05+02:00

 Ödevin için bilgi:

FENİKE MEDENİYETİ Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir medeniyettir.
* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.
* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular.
NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur.
* CAM'ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

MISIR MEDENİYETİ
* Kuzey Afrika'da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.
* Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir.
* Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES'ten itibaren merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar.
* Mısır krallarına FİRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.
NOT: Mısır'daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya'da ise RAHİP KRAL anlayışının egemen oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya'da LAİK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır.
* Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için PİRAMİT'ler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABİRENT denilirdi.
* MÖ. 525'te Persler, MÖ.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir.
NOT: Büyük İskender'in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir.
* MÖ.1280'de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar.
* Kendilerine özgü HİYEROGLİF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır.
* Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.
* Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir.(Mumyacılık)
* Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin taşma sürelerini hesaplamışlardı.
NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar Mısırdan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Milat takvimini oluşturdular.
* Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.1) Çin medeniyeti Sarı Irmak boyundaki verimli toprak üzerine oluşmuştur. İlk çağın su boyu medeniyetlerinden birisidir. Çin medeniyetine en büyük katkıyı Türkler yapmıştır.
2) Çinlilerde en çok gelişen sanat dalı mimaridir. Mimaride Budist tapınakları ünlüdür. Ayrıca dünyanın en ünlü vazoları Çin’de yapılmıştır.
3) Çin’de Konfiçyus, Lou-dzi ve Tao adlı düşünürlerin görüşleri ileride din haline gelmiştir.
4) Çinin insanlığa medeniyet alanında yaptığı önemli katkılar şunlardır;
a) Tarihte ilk defa barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmişler ve kullanılmışlardır.
b) İlk defa ipek üretmişlerdir. Çin’den başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan ticaret yoluna ipek yolu denmiştir. İpek yolu doğu ve batı medeniyetlerini birbiriyle tanıştırmıştır.

Hint Medeniyeti :

Hindistan zengin ve yaşamaya elverişli bir toprak olduğu için bir çok kavimin istilasına uğramıştır. Bugün Hindistan’da yüzden fazla dil konuşulmaktadır. Bu durum Hindistan’ın sürekli istilaya uğradığını ve milli birliğin oluşmadığını gösterir. Hint medeniyeti İndus ve Ganj nehirleri boyunca oluşmuştur. Hindistan dağlar tarafından birçok parçaya bölündüğü için kültürel ve siyasal birlik oluşmamıştır.

M.Ö. 1200 yıllarında Hindistan’a gelen Ari’ ler burada halkı Kast denilen sınıflara ayırmıştır. Bir sınıftan diğerine geçmek yasaklanmıştır. Bu sebeple büyük devletler kurmamış ve milli birlik oluşturamamışlardır. Hindistan’da Brahmanizm denilen bir din hakim olmuştu. M.Ö. 6.yy.’da Buda’nın görüşleri din olarak benimsenmiştir. Buda’nın tüm insanları eşit görmesi Brahman denilen din adamlarının sert tepkisine yol açmıştır. Bu nedenle Buda dini Hindistan’da yeterince yayılmamıştır. Daha çok Çin’de yayılmıştır.
UYARI: Hindistan’dan Akdeniz’e uzanan ticaret yoluna baharat yolu denir. Bu yol üzerinden yapılan ticari faaliyetler Hintlileri Ortadoğu Medeniyetleriyle tanıştırmıştır. Hindistan’da dünyanın en katı Sınıf sistemi görülür. Bir sınıftan diğerine geçiş yasaktır. Gaznelilerin Hindistan’da İslamiyet’i yaymaları kast sistemini zayıflatmıştır. devamını mesaj attım

1 1 1