Cevaplar

2012-12-01T18:55:13+02:00

 GRAFİK NEDİR? 

İstatistik bilim dalında çeşitli 

yöntemlerle elde edilen sonuçların 

çizgi ve şekillerle ifade edilmesine 

grafik denir.

GRAFİK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

RESİM VEYA ŞEKİL GRAFİĞİ


ÇİZGİ GRAFİĞİ


SÜTUN GRAFİĞİ


DAİRE GRAFİĞİ


1.RESİM VEYA ŞEKİL GRAFİĞİ 

Bu tür grafikte sayılar resim veya şekillerle 

gösterilir.Grafiğin alt köşesinde bir şeklin veya 

bir resmin kaç sayı karşılığı olduğu 

belirtilir.
www.matematikcifatih.tr.gg
Yarım şekil o sayının yarısı ,çeyrek şekil 

o sayının dörtte biri için kullanılır.

2.ÇİZGİ GRAFİĞİ 

Araştırmalar sonucu elde edilen 

bilgilerin çizgi ile ifade edilerek 

gösterilmesine çizgi grafiği denir.

 

Çok yönlü kullanma imkanı olduğu için 

en çok kullanılan 

grafiktir.Hastanelerde ,hastaların 

günlük vücut sıcaklıkları genellikle 

bu tür grafiklerle gösterilir. Bir 

dikey , bir yatay çizgi çizilir ve bunlar 

eşit aralıklarla bölünür.

3. SÜTUN GRAFİĞİ 

Toplanan bilgilerin sütun şeklindeki 

grafik ile gösterilmesine sütun grafiği 

denir.

 


Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun 

veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde 

olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit 

aralıklara bölünür.Karşılaştırılacak değerler bu 

aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte 

sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.


4. DAİRE GRAFİĞİ 

Toplanan bilgilerin amaca uygun, 

çizilen dairenin dilimlere ayrılarak 

gösterilmesine daire grafiği denir.

 

Bir bütünün ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek 

için daire grafiği kullanılır. Çizilen  bir daire 

üzerinde amaca uygun biçimde verileri yüzdelerine 

göre çeşitli parçalara ayırarak , daire grafiği 

yapılır.

0