Arkadaşlar bu bir Bulmacadır

1. Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ın yanında yer alan Uz ve Peçenekler Türkler ile savaştığını anlayınca Türklerin tarafına geçmeleri hangi duygularının güçlü olduğunu gösterir
Boşluk[13]
4. Anadolu’ya Türkiye denilmeye başlanan savaş
Boşluk[12]
8. 1048'de Bizans’la Büyük Selçukluların yaptığı ilk savaşın adi Boşluk[7] 9. Anadolu Selçuklu Devletinin ilk başkenti
Boşluk[4]
11. Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri Haçlı Seferlerinin hangi nedenidir
Boşluk[8]
12. Bizans’ın Türk ilerleyişi karsısında Avrupa’dan yardim istemesi Haçlı seferlerinin hangi tür bir sebebidir
Boşluk[6]
13. Türkler ile bas edemeyen Bizans'ın, Avrupa'dan yardim istemesi üzerine Avrupa’nın Müslümanlar üzerine yaptığı seferlere verilen isim
Boşluk[5]
14. Türkiye Selçuklu Devleti'nde, tüccarların üç gün ücretsiz olarak konakladıkları yer
Boşluk[11]
1. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Bizans’la Büyük Selçuklularını yaptığı savaş Boşluk[9]
2. Moğollarla Türkiye Selçukluları arasında yapılan ve Selçukluların yıkılış sürecine girmesini sağlayan savaş
Boşluk[7]

3. Haçlı seferleri sonunda barutun Avrupa'ya geçmesi ile zayıflayan yönetim biçimi
Boşluk[9]

4. Artuklular döneminde Batman suyu üzerinde yapılan köprü Boşluk[8] 5. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs'ün Müslümanlardan alınma isteği haçlı seferlerinin hangi tür nedenidir?
Boşluk[4]
6. İzmir’de kendi adi ile beylik kuran ve ilk Türk Denizcisi olarak kabul edilen Bey Boşluk[4]

7. Diyarbakır, Harput, Mardin ve çevresine egemen olan Türk Beyliği Boşluk[10]

10. Haçlı seferlerinden sonra Avrupa'ya geçen ve coğrafi kesiflere etki eden buluş Boşluk[6]


Arkadşalar hepsini bılene 35 puan

1

Cevaplar

2012-12-01T19:20:08+02:00

1- türklük duygusu

4-anadolu büyük selçuklu devleti

8- malazgirt

9-iznik

11-ekonomik

12-siyasi

13-ya malazgirt yada haçlı

14-kervansaray

1-malazgirt meydan muharebesi

2-miryokefalon savaşı

3-feodalite

4- o dönemde 2 köprü yapılmıştır biri malabadi diğeri hasankeyf

5- dini

6-çaka bey

7-artuk bey

10-yeni ticaret yollan bulundu

 

senin yazdığın soru sırasna göre yanıtladım. umarım yardımcı olmuşumdur :)

9 4 9