Cevaplar

2012-12-01T19:44:48+02:00

Atatürkün Milli Mücadele'nin önderi olmasını sağlayan görev ve başarılarının onun kişilik özellikleriyle nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız

başarılarının yolundaki en büyük etken sağlayan en iyi özellikleri nelerdir bu konuyla ilgili duruşunda bile asalet var diyebileceğim bu adam hakkında tarih boyunca en iyi olmasını sağlayan özellikleri nelerdir. insanlara örnek olacak davranışları olsun konuşma ve ahlaki ilkeleri olsun bu tarz yani işte bilgiler
O ‘’ Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır. Ovatanı ve milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahiptir.
Onun millet sevgisi de tutku derecesinde idi. ‘’ Hiçbir sevgi bunun üzerinde olamaz. Hiçbir sevgi uğruna millet sevgisi feda edilemez. ‘’ derdi. ‘’ İnsanların başta gelen görevi de milletine hizmet etmek olmalıdır. ‘’ fikrini savunurdu. Türk olmaktan da gurur duyardı. Kendi büyüklüğü ile değil milletinin büyüklüğü ile övünürdü. Milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahipti.
Atatürk ölümünden önce sahip olduğu çiftliklerini devlet hazinesine bağışlaması dolayısı ile Millet Meclisinin teşekkür bildirisine karşı verdiği yanıtta ; ‘’ Söz konusu olan hediyenin yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti yoktur. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzereTürk milletine canımı vereceğim.’’ diyerek milletine olan sevgisini açıkça belirtmiştir.
Atatürk’ün en büyük ideali Türk ulusunun ‘’En medenî ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmek’’ti. ‘’Memleket mutlaka çağdaş uygar yepyeni olacaktır.’’ sözleri ile hedefi gösteriyordu. Bir idealist olarak en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.
Onun idealini oluşturan düşünce ve görüşleri hayal hayal ürünü değildi. ‘’ Biz ilhanlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir.’’ derdi. İdealinin en büyük kaynağı ulusunun hürriyet ve bağımsızlık aşkıydı.
Atatürk ‘’Dünyanın uluslarının mutluluğa çalışmak bir başka yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir.’’ diyerek ulusuna ve dünya uluslarına olan saygısını da dile getirmiştir.
Atatürk’ün doğru düşüncelerine ulaşma yeteneği herkesten farklıydı. Onun gerçekleştirdiği inkılap büyük bir başarıydı. Bunun temelinde akıl ve mantık vardı ‘’ Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’ derdi. O günkü Türkiye’nin toplum psikolojisi sosyal yapısı ekonomik şartları düşünüldüğünde bu başarının temelinde akıl ve mantığın olduğu anlaşılır.
6 2 6
2012-12-01T19:44:48+02:00

Milli Mücadele döneminde, Atatürk ün ileri görüşlülüğü ile aldığı kararların hayati önem taşıdığını göstermektedir Bu kararlar sayesinde Türk milleti, Atatürk ün önderliğinde büyük zaferler kazanmıştır Atatürk ün ileri görüşlülüğü, yalnızca Milli Mücadele döneminde yaşananlardan değil, mücadelenin öncesinde ve sonrasında gerçekleşen olaylardan da rahatlıkla anlaşılabilir Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/120277-ataturkun-milli-mucadelenin-onderi-saglayan-gorev-ve-basarilarinin-kisilik-ozellikleriyle.html#ixzz2Dp75Cxl9

8 4 8