Cevaplar

2012-12-01T20:09:10+02:00

Tema daha geneldir örnek sevgi Konu ise temanın özelleştirilmesiyle oluşur örneğin anneye duyulan sevgi.       

 

 Somutlaştırma, soyut kavramların, anlatmı kolaylaştırmak ve daha anlaşılır hale getirmek için daha çok benzetme yoluyla somut hale getirilmesidir. 
örneğin, "arkadaşlık iki insan arasında kurulan bir köprüdür." ya da "Dostluk, zor anlarda uzatılan bir eldir."   
Örneklerde de görüldüğü gibi soyut kavramın yerini benzetme yoluyla somut kavram tutuyor. İşte bu somutlaştırmadır.aynı konu hakkında farklı türler yazılabilir. Bir hikayenin,şiirin,denemenin konusu savaş vb. olabilir.

0