Cevaplar

2012-12-01T20:19:13+02:00

Eksen, Matematikte koordinat çizgileri

TutulumYer'in Güneş çevresinde izlediği yörüngenin içinde bulunduğu düzlem. Yörünge düzlemi aslında Yer-Ay sisteminin kütleler merkezinin Güneş etrafındaki hareketi ile tanımlanmakla beraber, Tutulum, sadece Yer dikkate alınarak belirlenir; Ay'ın kütlesinden dolayı işin içine girecek hata ihmal edilir. Bu durumda tutulum, Güneş'in gökyüzü üzerinde takip ettiği görünen yıllık yol olarak da alınabilir. Ay'ın ve Plüto dışındaki diğer gezegenlerin yörüngeleri, tutulum civarındadır. Tutulumla gök ekvatorunun arasındaki açı, yer ekseninin eğimine eşittir. Bu açıya tutulumun eğimi denir ve yaklaşık 23°27′ değerindedir.

Gökbilimde eksen eğikliği bir nesnenin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır.[1]

177 derecelik bir eksen eğikliğine sahip olan Venüs bu özelliğiyle diğer gezegenlerden ayrılmaktadır. Bu, Venüs'ün kuzey kutbunun yörüngeye göre güneyde olduğu anlamına gelmektedir.

Ekinoks ya da gün tün eşitliği, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.

Kuzey Yarıkürede yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksudur. Güney Yarıkürede yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksudur. Geoit :Yeryuvarının kütleçekim ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir. "'Jeoit'" adı verilen bu yüzey, karaların altından da ilerlerdiği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil edilir. Jeoit haritalardaki topoğrafik yüksekliklerin başlangıcını oluşturur.

Jeoidin uzaydaki yeri ortalama yer elipsoidi (örneğin WGS84) referans alınarak tanımlanır. Elipsoidin yüzey normalleri boyunca ölçülen jeoit yüzeyinin yükseklikleri yaklaşık -110 m ile +85 m arasında değişir.

 


0
2012-12-01T20:20:08+02:00
Sözlükte "eksen" ne demek?

1. Bir cismin iki eşit parçaya bölen gerçek ya da sanal çizgi, ºmihver; eksenkemik.
2. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3. Dingil, ºaks

 

EKLİPTİK:
Güneş, Ay ve gezegenlerin dünyanın etrafında hiç değişmeden izledikleri varsayılan yol.

Eksen Eğikliği nedir
Dünya’nın yıllık hareketi sırasında oluşan yörünge düzlemi (ekliptik) ile Dünya’nınEkvator düzlemi üst üste çakışmaz.
Aralarında 23°27′ lık bir açı bulunur.
Yörünge düzlemi ile eksen arasında ise 66°33′ lık bir açı oluşur. Buna Dünya’nın Eksen Eğikliği denir.


Ekinoks Nedir Güneş Zenginlestirme 21 mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her Yerde GeceGündüzler Eşit Olur ettik. Ayşe duruma Ekinoks denir.
Sözlükte "geoit" ne demek?

1. Yeryuvarlağının geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. bu yuvarlak tam küre olmadığı gibi, elipsoit biçiminden de ayrıdırSözlükte "gece" ne demek?

1. Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün; gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
2. Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü; türlü nedenlerle oluşan karanlık.
3. Eğlence, anma vb amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı; sıkıntılı, zor dönem


Sözlükte "gündüz" ne demek?

1. Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gün, gece karşıtı.
2. Gündüz vaktinde


Sözlükte "mevsim" ne demek?

1. Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim koşulları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sürem, sezon; herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon.
2. Kimi atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman; yaşam bölümü.
3. Herhangi bir ekimin yapıldığı ya da bir ürünün yetiştiği dönem

 

 

0