Sosyal Biligiler'den aşağıda yer vereceğim konudan Perfomans Görevim var.Lütfen en iyi siteyi bildirin veya içerik ahkkında yazı yazın.Yanlış cevaplar vermeyin.Teşekkürler! :)


Konu:İlk insan ve ilk yerleşmeyi gösteren karikatür,derleme ve afiş çalışması.

1

Cevaplar

2012-12-01T20:36:16+02:00

http://gorsel.yandex.com.tr/yandsearch?img_url=www.fotoborsa.com%2Fdata%2Fmedia%2F20%2Fkomik-gif00024-karikaturler.jpg&tld=com.tr&p=3&text=Konu%3A%C4%B0lk%20insan%20ve%20ilk%20yerle%C5%9Fmeyi%20g%C3%B6steren%20karikat%C3%BCr%2Cderleme%20ve%20afi%C5%9F%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.&noreask=1&pos=115&lr=11503&rpt=simage

0