Cevaplar

2012-12-01T21:04:03+02:00
Belirtili [değiştir] Belirtili isim tamlamalarında bir kavramın "kime" ve "neye" ait olduğu belirtilir. Bu tür tamlamalarda hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. Tamlayan -in ilgi ekini (tamlayan eki), tamlanan ise -i iyelik ekini alır:[1] kitabın kapağı, çocukların kıyafetleri, üzümün çöpü, aşkın büyüBelirtisiz [değiştir]

Belirtisiz tamlamada tamlayan ek almaz, yani yalın haldedir; tamlanan ise -i iyelik ekini alır:[1]

portakal suyu, sel felâketi, masa lamba

Bu tür tamlamalar çoğunlukla kalıplaşmış sözcük gruplarıdır ve cümlede birleşik isim gibi görev alırlar:

tiftik keçisi, millî eğitim bakanı, bilgisayar programı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
1 5 1
2012-12-01T21:04:08+02:00

1- Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayan ek almaz. Tamlanan III. Tekil kişi iyelik eki alır.

Örnekler: 

Bahar rüzgarı Okyanus akıntısı Soru kitapçıkları Sanat sevgisi Avrupa Yakası Yaprak Dökümü

2- Belirtili Ad Tamlaması: Tamlayan ilgi eki (-ın), tamlanan III. Tekil iyelik eki alır.

Örnekler:

Öğretmenin sorusu İklimin etkileri Çocukların şımarıklığı Charli’nin Melekleri
1 2 1