Cevaplar

2012-09-30T14:54:14+03:00
Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler. 

Coğrafya: Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir. Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır. 

Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir. 

Paleografya: Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir. 

Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. 

Diplomatik: Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır. 

Etnografya: Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. 

Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılmaktadır. 

Sosyoloji: Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler. 

Kimya: C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir. 

Nümizmatik: Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. 

Epigrafi: Kitabeleri inceler. Örneğin: Göktürk ve Kültepe yazıtlarıdır. 

Toponomi: Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur. 

Heraldik: Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler.  Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/381865-tarihe-yardimci-bilim-dallari-nelerdir.html#ixzz27xAFQxTT

2 5 2
2012-09-30T14:54:49+03:00
A Adli bilimler‎ (2 K, 5 M) Akademik bilim dalları‎ (23 K, 8 M) D Davranışsal bilimler‎ (4 K, 2 M) Disiplinlerarası bilimler‎ (28 K, 7 M) D (devam) Doğa bilimleri‎ (8 K, 3 M) F Fiziksel bilimler‎ (4 K, 2 M) Formal bilimler‎ (11 K, 2 M) S Sosyal bilimler‎ (22 K, 2 M) T Temel bilimler‎ (3 K, 1 M) U Uygulamalı bilimler‎ (28 K, 4 M) Y Yapısal bilimler‎ (3 K, 1 M)
0