1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a. (p ∧ q) ∨ r ı b. (p ⇒ q) ı ∨r c. [(p ⇔ r) ⇒ (q ı ∧r)] ı

2. p ⇒ [(q ı ⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

3. (p ı ∧q) ı ∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨q ı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz. a. (p∧q) ı ∧r b. (p ⇒ q) ı ⇔(p∨q) c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r)

5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. a. [p ⇒ (q∨r)] ∧p ı b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (q ı ∧p) ı ⇔ (r ı ∨q)

6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki önermeleri ifade ediniz. a. p∨q ı b. q∧p c. p⇒r ı ç. q⇔r d. p ı ⇒r

7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (p ı ∨q)⇒[r∧(q ı ∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

8. p∨q ≡ 0 ve (p∧q ı )⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

9. Aşağıdaki önermeleri en sade şekilde yazınız. a. q∨(q ı ∧p) b. p∨p ı c. p ı ∨q ı ç. 1∧p d. q∨1 e. p ⇒ 1 f. (p ⇒ q) ⇒ q g. p ⇒ [(p ⇒ q) ∧ q ı ]

10. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz. a. p ∧ q b. p ⇒ q c. p ⇔ q ç. (p ∧ q ı ) ∨ q ı

11. Aşağıdaki koşullu önermelerin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz. a. p ı ⇒ q b. q ı ⇒ p ı c. p ⇒ q ı

12. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin totoloji, hangilerinin çelişki olduğunu gösteriniz. a. p ∨ 1 b. (p ∨ q) ∧ p ı c. (p⇒q)∨(q⇒p) ç. (p∨q)∧(p⇒q ı )

13. Aşağıdaki denkliklerin doğruluğunu gösteriniz. a. (p ⇒ q) ı ≡ p∧q ı b. (p ⇒ q) ı ≡ p ı ⇔ q c. q ı ⇒ p ı ≡(p ı ∧ q) ı

14. p, q, r, s ve t önermelerine göre, q∧{[(q ∨ r) ∧ (s ∧ t) ı ] ı ∧ (p ∨ s) ı } ı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

15. (q ∨ p ı ) ∧ q önermesinin olumsuzunu bulunuz.

1

Cevaplar

2012-09-30T15:00:39+03:00

Allah Kolaylık Versin Kardeş.

3 2 3