Cevaplar

2012-12-02T01:29:54+02:00

a. İç Püskürük Kayaçlar (Plütonik Kayaçlar):

İç püskürük kayaçlar magmanın  yer  kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla oluşmaktadır. Granit, diyorit ve  gabro başlıcalarıdır. Granit, bunlar içinde en yaygın olanıdır. 

Yerkabuğu içinde yavaş yavaş soğuyan magma iri kristaller geliştirir. Elinize bir granit aldığınızda kendisini oluşturan kuvars, feldspat ve mikaları  çıplak  gözle ayırt edebilirsiniz.

b. Dış Püskürük Kayaçlar:

Dış püskürükler, yüzeye kadar ulaşan magmanın yeryüzünde soğuması ile oluşmaktadır. Bazalt,  andezit ve  riyolit başlıca dış  püskürük  kayaçlarıdır. Ayrıca volkan camı (obsidiyen), sünger taşı ve tüfler de yeryüzünde magmanın soğuması ile oluşur. 

Dış püskürük kayaçlar yeryüzünde hızlı bir şekilde soğuduğu için ince kristallidir. Örneğin: bir bazaltı  elinize aldığınızda onu oluşturan kristalleri gözle ayırt etmeniz zordur. Ya da obsidiyen çok hızlı soğuduğu için kristal yapısı geliştiremez ve camsı doku kazanır.

0
2012-12-02T01:31:02+02:00

İç püskürük : Magmanın yer kabuğunun içinde  soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Granit,Diyorit,Siyenit,Gabro başlıca örnekleridir.

 

Dış püskürük : Magmanın yer kabuğundan yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşan kayaçlardır. Bazalt,Andezit başlıca örnekleridir. 

 

Kolay gelsiin :)

0