Cevaplar

2012-12-02T03:18:48+02:00

OSMANLI TARİHİ-ÖZET (1299 - 1451)
Kuruluş Devri Padişahları:

1) Osman Gazi: 1281 – 1326
2) Orhan Gazi: 1326-1362
3) I. Murat: 1362-1389
4) Yıldırım Beyazıt: 1389 – 1402
Fetret Devri: 1402- 1413
5) Çelebi Mehmet: 1413-1421
6) II. Murat: 1421 – 1451
7) II. Mehmet: 1451 - 1481 

Osmanlı Beyliği'nin Büyüme Nedenleri
1) Anadolu'nun Durumu: Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk Birliği bozulmuş, çok sayıda beylik kurulmuştur. XIII. yy. sonlarına doğru İlhanlıların Anadolu'daki baskısı azalmıştır. Anadolu beylikleri arasında mücadeleler vardır. Trabzon çevresinde Rum imparatorluğu bulunuyordu. Anadolu siyasi birlikten yoksundur.
2) Bizans'ın Durumu: Bizans sık sık taht kavgalarına sahne olmakta, tekfurlar merkezi dinlememekte ve kendi aralarında mücadele etmekteydiler. Bizans elindeki güçsüz ordusunu da Balkanlar'dan gelecek Sırp ve Bulgar saldırılarına karşı kullanmaktadır. Anadolu'da (İzmir, İznik, İzmit, Bursa gibi) küçük bir toprak parçası elinde kalmıştır.
3) Balkanlar'ın Durumu: Balkanlar'da da merkezi bir otorite bulunmamakta, en güçlüleri Sırp ve Bulgar krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, Bosna gibi prenslikler vardır. Ayrıca Katolik Macarların saldırılarına uğruyorlardı. Balkan halkı da Bizans halkında olduğu gibi baskıcı yönetim ve ağır vergiler altında ezilmekte ve Osmanlı'yı kurtarıcı olarak görmekteydiler.

4) Osmanlı'nın kurulduğu coğrafi konum (Bizans sınırında bulunması)
5) Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri
6) Beylikler arası mücadelelere girmemeleri
7) Sürekli cihat ve gaza ile politikası gütmeleri 
8) Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri 
9) Ahilerin, şeyhlerin, erenlerin desteğini almaları 
10) Takip ettikleri mükemmel siyaset (İskan, tahrir, istimalat vb.) 
11) Padişahların çok yetenekli olması 
12) Merkeziyetçiliğin sağlanması (Fatih ile) 
13) Avrupalıların Yüzyıl Savaşları'yla uğraşması

0
2012-12-02T04:16:00+02:00

osmanlı kuruluş dönemi: 1299 osman gazi -yükselme dönemi 1453 fatih sultan mehmet han.

0