Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T12:19:52+02:00
Bilimsel Araştırma Basamakları

Fen bilimlerinde yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemlezaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
Bilimsel yöntem veya bilimsel araştırma basamakları en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1 - Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
2 - Bu fenomene dair gözlemler ile tutarlı ancak kesin olmayan hipotez adında deneysel bir açıklamagetirilmesi
3 - Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
4 - Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
5 - (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması
6 - Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.
1 4 1